Platformbijeenkomst RCE restauratie mobiel erfgoed

Restauratie van mobiel erfgoed: veiligheid, dilemma’s en professionaliteit 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) organiseren een bijeenkomst over de restauratie van mobiel erfgoed. Daarbij zullen enkele baanbrekende voorbeelden van restauratieprojecten gepresenteerd worden. Aan de orde komen objecten uit zowel de luchtvaart, het railverkeer, de scheepvaart en het wegverkeer. Ook zal er aandacht zijn voor de bouw van replica’s en voor veilig werken. Jolanda Willems van PreventPartner zal nader ingaan op dit thema, mede naar aanleiding van het verschijnen van voorlichtingsmateriaal over veilig werken aan mobiel erfgoed. Dat materiaal is in opdracht van de stichting Mobiele Collectie Nederland en met steun van het Ministerie van OCW door PreventPartner geproduceerd. Voorts komt ook het professioneel restaureren van mobiel erfgoed aan bod.

Deelname aan het Platform is gratis, maar u dient zich wel vooraf aan te melden via de speciale pagina op de website van de RCE. Daar vindt u ook het volledige programma


Wat: Platformbijeenkomst over restauratie van mobiel erfgoed
Wanneer: donderdag 8 december 2022, 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Waar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort.