Oproep nominatie Gemalenpluim 2022

Nederlandse Gemalen Stichting (NGS)

Dit jaar zal reeds voor zevende keer de NGS Gemalenpluim worden toegekend aan gemalen, die in 2021/2022 zijn opgeleverd na een voorbeeldmatige renovatie of restauratie. 

Zoals gebruikelijk is het streven om één Pluim toe te kennen aan een Waterschap en één aan een gemalenbeherende particuliere organisatie. 

Een voorbeeldmatige renovatie/restauratie moet ruim worden opgevat: variërend van groot onderhoud, aanpassing (in- en/of uitwendig) aan eigentijdse eisen van bemalingstechnologie, duurzaamheid, veiligheid, etc. tot een ingrijpende restauratie. Omvang of ouderdom van het gemaal spelen daarbij geen rol.  Bepalend voor de toekenning is of bij de aanpak recht is gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het gemaal. 

Alleen eigenaren/beheerders zelf kunnen hun gemaal nomineren voor de gemalenpluim. 

De prijs wordt toegekend door het bestuur van de NGS, op voordracht van de NGS Gemalenpluimjury. 

De jury bestaat uit Peter Nijhof (algemeen adviseur NGS en voorzitter van de jury), Henk Wolven (bestuurslid NGS) en Kees Tak (bouwkundig adviseur NGS). 

Nominaties voor de NGS Gemalenpluim 2022 gaarne, bij voorkeur vóór 15 juli, maar uiterlijk 1 augustus a.s., mailen naar Carlos Ceelaert, secretaris NGS (secretaris@gemalen.nl)  met een cc naar Peter Nijhof, juryvoorzitter (peternijhof@outlook.com).