Opheffing Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N)

 

De Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N) is per 1 januari 2023 opgeheven.

Het besluit tot opheffing is genomen op een bestuursvergadering eind 2022.  De SIEN-N is jarenlang actief geweest op het terrein van het industrieel erfgoed in de provincies Groningen en Drente, en heeft daartoe vele excursies en studiedagen georganiseerd.  De stichting heeft zich daarnaast actief ingezet bij behoudsacties voor industrieel erfgoed. De stichting SIEN-N komt voort uit een van de oudste organisaties op het gebied van industrieel erfgoed in Nederland, namelijk de Groninger Stichting voor het behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek, welke in 1984 is opgericht naar aanleiding van de sloop van het Niemeyer-fabriekscomplex in de stad Groningen. In 1999 is deze stichting opgegaan in de SIEN-N. 

Het archief van de SIEN-N is inmiddels overgedragen aan erfgoedorganisatie BOEI in Amersfoort, waar meerder archieven een plaats hebben gekregen afkomstig uit Industrieel-erfgoedorganisaties in Nederland. Het resterende kapitaal van de stichting wordt overgedragen aan de Stichting Vrienden van BOEI, met de bepaling dat de middelen zullen worden gebruikt voor restauratie- herbestemmingsprojecten in Noord-Nederland.