Nieuwsbrief USINE


De stichting USINE heeft een nieuwe  Nieuwsbrief gepubliceerd, waarin een overzciht wordt gegeven van het industrieel erfgoed in de provincie Utrecht. Met een terugblik op 2020 betreft het een selectie van markante gebouwen. Gebouwen met een industrieel rijk verleden om zuinig op te zijn. Maak kennis met een doorsnee van het industrieel erfgoed. Het wordt gewaardeerd, laten we het koesteren en beschermen.
Een van de objecten die in de nieuwsbrief aan bod komen, is de herinrichting van park Elisabeth Groen in Amersfoort. . Het park bestrijkt het terrein van het voormalige St. Elisabethziekenhuis. Van dat ziekenhuis is alleen het uit 1967 daterende ketelhuis met de schoorsteen blijven staan. Het ketelhuis is verbouwd tot horecagelegenheid ‘Het Parkhuis’ (zie foto bij dit bericht) 

De nieuwsbrief is te lezen op onze website (www.usine.nl

Het bestuur van USINE wenst een ieder een gezond en rijk 2021.

Met vriendelijke groet,
namens USINE

Het bestuur