Jaarvergadering FIEN, 16 oktober, Smalspoormuseum Erica

 

 

Op zaterdag 16 oktober 2021 zal voor het eerst in twee jaar weer een FIEN-jaarvergadering worden gehouden.

 

 

De jaarvergadering vindt plaats op de locatie van het Industrieel Smalspoormuseum, adres Griendtsveenstraat 140, 7887 TK Erica. 

Het voorlopige programma voor deze dag is als volgt:

10:30 Inloop koffie / thee met krentenwegge en ontmoeten deelnemers. Mogelijkheid tot bekijken collectie in het museumgebouw.

11:00 Welkom door Hein Ruijgers, voorzitter Industrieel Smalspoor Museum.

11:05 Opening jaarvergadering door Erick Nijhof (voorzitter FIEN).

12:30 Eenvoudige doch voedzame lunch.

13:00 Aanvang rondrit met explicatie en o.a. een stop bij het de westelijk deel van de historische turfstrooiselfabriek, tegenwoordig in gebruik als congrescentrum. Daarbij een korte toelichting over de toestand voor de verandering in de huidige bestemming door Geert de Weger en Hein Ruijgers. Bezoek aan de nog in originele staat verkerende oostzijde van de turfstrooiselfabriek. Tevens bezoek aan de oude locomotievenloods.

Ca. 15:30 Retour museumgebouw waarna afscheidsborrel.

 

Voor meer informatie over het Industrieel Smalspoormuseum en de bereikbaarheid, zie de link onder dit bericht.

Het bestuur van FIEN nodigt u graag uit om voor deze dag. Aanmelden kan door overmaking van € 15,00 op bankrekeningnummer NL62RABO0142672068 ten name van ''penningmeester FIEN, Den Haag'', graag onder vermelding van ''jaarvergadering FIEN 2021''.  Eventuele dieetwensen aangaande de lunch ook graag vermelden! Aanmelden graag voor 11 oktober dit in verband met de organisatie en catering.

namens het bestuur van FIEN,

Kathy Loeve

secretaris FIEN