Filmclub Nederlandse Bruggen Stichting in oprichting

 

Via internet en andere kanalen vinden we een enorm aantal video's over Bruggen.
De op te richten Filmclub Bruggen van de Nederlandse Bruggenstichting ziet het als haar taak om deze informatie te ordenen zodat duidelijk is wat bijdraagt aan onze  doelstelling: delen van kennis.
Enerzijds kan dat door het selecteren van projectvideo's uit het verleden, anderzijds kunnen we video's over nieuwe ontwikkelingen meer onder de aandacht brengen.

Wij zoeken jou!

Vind je het leuk om: 

te inventariseren van wat beschikbaar is in ons eigen archief, bij Rijkswaterstaat, bedrijven en instellingen
idem bij de dienst Beeld & Geluid in Hilversum
in te kaderen van dit materiaal: waarom is het van belang voor onze doelgroepen
samen te stellen van compilaties rondom bepaalde thema's.

met als eerste deadline het samenstellen van een Cineac programma voor het Bruggenfestival op 20 maart 2025.

Voor deze club zoeken we een aantal vrijwilligers die affiniteit hebben met dit onderwerp. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jan de Boer of Ciska Klooster via mailadres:  info@bruggenstichting.nl