FIEN-Webinar ''Industrieel erfgoed als drager van gebiedsontwikkeling''

Veel steden zijn trots op hun industrieel erfgoed als onderdeel van hun verleden. In de oude bedrijfsgebouwen, vaak grotere complexen, ontplooien tegenwoordig veel creatieve ondernemers nieuwe activiteiten. Daarmee zijn deze broedplaatsen hotspots geworden, die een nieuwe gebruikswaarde toevoegen en vaak fungeren als drager van een grotere gebiedsontwikkeling. Maar wat zijn de kansen, uitdagingen en knelpunten die bij de revitalisering van industrieel erfgoed komen kijken, en wat bepaalt of een locatie zich kan ontwikkelen als drager van de gebiedsontwikkeling? FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) besteedt graag aandacht aan de verschillende visies en belangen die hierbij gemoeid zijn. Op 8 juni, 15.00 uur, organiseert FIEN daarover een webinar, waarbij de revitalisering van het complex van de voormalige Koudijs Fabriek in ’s-Hertogenbosch en de rol van het complex als drager van gebiedsontwikkeling centraal staan als voorbeeld. In het webinar zal Marjolein Pullens (Gemeente ’s-Hertogenbosch) ingaan op de toekomstperspectieven van het voormalige fabriekscomplex zelf en het omliggende gebied, met aandacht voor erfgoed als drager van gebiedsontwikkeling binnen de grotere stedelijke structuur en identiteit. Michael Bol (Burokade) vertelt vervolgens over de kansen en knelpunten bij de revitalisering van het Koudijs-complex, waarbij heden, verleden en toekomst de revue zullen passeren. Interesse om aan te sluiten bij ons allereerste webinar? U kunt zich tot en met 7 juni 12:00 aanmelden via info@industrieelerfgoed.nl, waarna u per email een uitnodiging krijgt met een link, die toegang geeft tot het webinar. Het webinar zal plaatsvinden via Microsoft Teams. Daarvoor kunt u het programma downloaden, of kunt u het webinar bijwonen door direct de link te openen in Edge.