Aansluiting Miljoenenlijntje op hoofdspoorwegnet in gevaar

Er zit nog weinig schot in de zaak rondom de Miljonenlijn in Limburg. Heemschut heeft ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd het besluit te herzien om de spoorverbinding op te breken in Kerkrade. Op die plek heeft de Zuid-Limburgse Spoorweg Maatschappij (ZSLM) nu nog een verbinding met het hoofdspoorwegnet.

Het voornemen van ProRail snijdt dwars door het hart van de historische Miljoenenlijn, de ooit zo belangrijke ader in het mijnverleden. Voor veel mijnwerkers en inwoners een lijn met emotie en herinneringen. Ondanks protesten van Erfgoedvereniging Heemschut en Historisch Railvervoer Nederland volhardt men in het besluit.

ProRail weigert pertinent het bedrag te noemen wat de sanering gaat kosten en heeft een aantal maanden geleden de Provincie Limburg geld gevraagd om de verbinding intact te laten. Nadat ze daar terecht geen steun vonden hebben ze deze week de gemeenten langs de lijn onder druk gezet met het verzoek om vóór 18 april a.s., € 300.000,-- euro, per gemeente op tafel te leggen, anders wordt de spoorrails tussen Kerkrade centrum en Kerkrade ZLSM verwijderd. 

Er is een brief naar de Directie van ProRail gestuurd waarin wordt gesteld dat ze ze onrechtmatig handelen en dat bij het
doorzetten van het besluit juridische stappen volgen. Het loskoppelen van aansluitingen van de Hoofd Spoorweg Infrastructuur vraagt de toestemming van de  Minister van Verkeer en Waterstaat en die is er niet. ProRail heeft haar huiswerk niet gedaan en daar wijzen we ze op.

De ZLSM streeft er naar om op den duur weer een volledige verbinding per museumstoomtrein te kunnen bieden tussen de stations Kerkrade Centrum en Valkenburg. Voor de toeristische infrastructuur in deze provincie is dit van groot belang. Helaas zijn er in de afgelopen jaren enkele besluiten genomen die deze ambitie doorkruisten en die uiteindelijk tegen hoge kosten moesten worden terug gedraaid. Zo moest de door NS Infra, in 1996, opgebroken verbinding in Schin op Geul uiteindelijk door ProRail, op verzoek van de minister, in 2006 tegen hoge kosten worden hersteld. Dit nadat de Minister ZLSM in het gelijk had gesteld in een door hun in 1996 ingediend bezwaar bij het Ministerie.