MCN - Stichting Mobiele Collectie Nederland

 

 

 

 

De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is dè organisatie voor museale en particuliere eigenaren van mobiel erfgoed in ons land en bovendien de organisatie voor alle belanghebbenden en belangstellenden op dat gebied.

Maar de Mobiele Collectie Nederland is meer: het is óók een verzameling mobiel erfgoed. Beide begrippen komen samen in missie en visie van de stichting MCN.

Missie en visie

Het belangrijkste doel van MCN is het leveren van een essentiële bijdrage aan de totstandkoming van een Mobiele Collectie Nederland als een evenwichtig samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een representatief beeld geeft van
de historische ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt.

De ontwikkeling van de mobiliteit is voor de samenleving van onschatbare betekenis. Dit geldt voor geen ander land zo sterk als voor Nederland; onze geschiedenis is er van doortrokken. De Gouden Eeuw is te danken aan het zeilschip,
de Industriële Revolutie is ondenkbaar zonder de stoomlocomotief. En in de 20e eeuw zorgen auto en vliegtuig voor nieuwe en ongekende vervoersmogelijkheden. Nederland valt niet te begrijpen zonder de geschiedenis van scheepvaart,
railvervoer, wegverkeer en luchtvaart. Mobiliteit is het fundament onder de moderne maatschappij.

 

Collectie historische vervoermiddelen

Mobiliteitsgeschiedenis leeft voort in het mobiel erfgoed, de collectie historische vervoermiddelen die door particulieren en musea voor het nageslacht behouden wordt. Mobiel erfgoed getuigt van een indrukwekkende historische ontwikkeling en verdient het om behouden en gepresenteerd te worden, nu én later. En dát is waar de stichting MCN zich voor inzet.

Samenwerking

Musea en koepel-organisaties van particuliere eigenaren realiseren zich dat behoud en presentatie van het mobiel erfgoed op termijn gebaat zijn bij samenwerking. In het jaar 2000 werd daarom de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN)
opgericht.

Volgens MCN zal de Nederlandse collectie mobiel erfgoed kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd, samenhangend, informatief, goed toegankelijk en ruimtelijk gespreid moeten zijn. Bovendien zal een zekere duurzaamheid met betrekking tot behoud en presentatie van de collectie gegarandeerd moeten worden. MCN is ervan overtuigd dat het in werkende staat behouden en presenteren van een deel van die collectie onontbeerlijk is.

Knelpunten op te lossen

Behoud en presentatie van een duurzame Mobiele Collectie Nederland zijn geen vanzelfsprekende zaken. Er zijn knelpunten op te lossen. De stichting MCN streeft naar structurele oplossingen voor die knelpunten vanuit een duidelijke visie op het belang van dat erfgoed voor de Nederlandse cultuur. Behartiging van de belangen van eigenaren en beheerders van mobiel erfgoed behoort tot de voornaamste activiteiten om het doel te bereiken.

Kernactiviteiten

De stichting MCN ontwikkelt een aantal kernactiviteiten op de volgende deelterreinen:

•    Nationaal
Register Mobiel Erfgoed: Overzicht van de totale collectie mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de kwaliteit daarvan.

•    Knelpunten:
Het signaleren van en aandragen van oplossingen voor knelpunten bij behoud en presentatie van mobiel erfgoed.

•    Draagvlak
Het ontwikkelen van draagvlak voor behoud en presentatie van mobiel erfgoed.

MCN heeft in de afgelopen jaren een groot aantal activiteiten ontwikkeld, dan wel deelgenomen aan activiteiten, die passen binnen de doelstellingen van de stichting.

Meer informatie: www.mobiel-erfgoed.nl

Contactinformatie

redactie@industrieel-erfgoed.nl

webmaster@industrieel-erfgoed.nl

secretaris@industrieel-erfgoed.nl

BOEi