KIVI - Koninklijk Instituut van Ingenieurs afd. Geschiedenis der Techniek

 

Contact
 

Ton de Liefde (secretaris)

Delftweg 35M

2289AL Rijswijk

tel 070 - 3966999

 gdt@kivi.nl

 website: www.kivi.nl/afdelingen/geschiedenis-der-techniek

 

Doel

Bevorderen van inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de techniek in economisch en maatschappelijk verband en ondersteunen van projecten op ons interessegebied.Werkwijze

Hoofdzakelijk organiseren van lezingen en excursies in de regel in samenwerking met de vereniging vrienden van het Academisch Erfgoed (Histechnica te Delft).

Willem Wolffprijs

De Afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Stichting Historie der Techniek hebben samen met de familie Wolff in 2011 de Willem Wolff prijs ingesteld. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en een plaquette en dient ter ondersteuning en aanmoediging van kleine musea en lokale initiatieven op het terrein van de techniekgeschiedenis. Projecten die mee willen dingen om de Willem Wolffprijs kunnen ieder jaar hun project indienen. Zie hiervoor de website: https://afdelingen.kiviniria.net/geschiedenisdertechniek.

Samenwerkingsverbanden

Histechnica, vereniging van vrienden van het Academisch Erfgoed van de TU Delft