Fietsroute Sliedrecht – Hardinxveld – Sliedrecht (ca. 35 km)

Dit is een route met contrasten. De route voert langs de Merwede met de vele industrie en door het groene arcadische achterland met lieflijke stroompjes, molens  en monumentale boerderijen. Ook zijn enkele begraafplaatsen te bezoeken waar ‘captains of industry’ begraven liggen. Het contrast wordt nog eens op harde wijze benadrukt door spoor en snelweg, welke verschillende keren moeten worden overgestoken. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van het knooppunten netwerk.

Start: Station Sliedrecht of Waterbushalte Sliedrecht

ra = rechtsaf     la = linksaf     rd = rechtdoor  ewl = einde weg links     ewr = einde weg rechts

De routebeschrijving is vanaf het station; komt u met de waterbus sla dan la en voor rivier r met de bocht mee (Adriaan Volkersingel). Voor restaurant Bellevue r en na haven direct la (Havenstraat) ri. 79.

 • Vanuit station oversteken en op fietspad ra (A)
 • Over houten bruggetjes la, fietspad volgen (onder A15 door) en net voor de Thorbeckelaan ziet u links ingang van de begraafplaats. (B)
 • Bij Thorbeckelaan ra naar rotonde, la Stationsweg in en volgen tot de haven
 • voor haven ra (Havenstraat) ri 79 (C)  (vanaf dit punt volgen als u met de waterbus bent gearriveerd)
 • 5de weg ra (voor groen plantsoentje met beeld) A.W. de Landgraafstraat (D)
 • Ewl (Molendijk) en voor enige tijd weg volgen (gaat over in Baanhoek) tot 79 (E en F)
 • 79 ⇒ 99
 • Bij kruising Ouverture rd oversteken en Matena inrijden ri 99
 • 99 ⇒ 10
 • Bij 99 ra (Matenasche Scheidkade), over weg en spoor (via brug) naar 10 (ri. Oud Alblas)
 • 10 ⇒ 40
 • Bij 10 la ri 40 (Peilkade), bij 40 weg volgen ri 9 en op rotonde la (Peilmolenweg) (G)
 • Bij kruising rd (brug over Alblas), ra bij 9 en ra bij driesprong (Heulenslag), ri 8
 • 8 ⇒ 12
 • Hou de Alblas aan uw rechterhand tot in Bleskensgraaf (H)
 • Dorp inrijden en bij kerk ra (over brug) en direct la (Dorpsstraat overgaand in Hofwege) (I)
 • 12 ⇒ 13 ⇒ 1
 • Volg Graafdijk (langs de Alblas) via Molenaarsgraaf naar Vuilendam.
 • In Vuilendam bij driesprong la (Damseweg) en bij volgende driesprong ra richting Ottoland (knooppunt 1)
 • In Ottoland over brug en bij 1 ra (Hoefweg) ri 76
 • ewl en 1ste weg ra (Hofweg) (Fietspad)
 • Bij 76 in Giessenburg ewl en direct over brug r (Dorpstraat), de Giessen aan uw rechterhand houden
 • weg vervolgen, bij driesprong l aanhouden (Neerpolderseweg), over spoorweg en la (Parallelweg)
 • weg vervolgen, passeer A15 en over kanaal naar Boven Hardinxveld
 • steeds rd  (Koningin Wilhelminalaan)
 • ewl (Buurt) (J)
 • ewr (Rivierdijk) dijk blijven volgen (K,L) (Neptune en Kolffgemaal)

Steeds op de Rivierdijk blijven (dus  l aanhouden) Aan deze dijk is veel industrie te vinden met nog een flink aantal utiliteitsgebouwen die inmiddels een eeuw oud zijn. Blijf doorrijden tot u aan uw rechterhand de brug ziet die over de A15 gaat (Peulenstraat Zuid) naar centrum Hardinxveld.

 • Ewl (Wielen) (M) Zalmvisser)
 • 1ste weg r (Peulenstraat) (N)
 • bij kerk ra (Kerkweg) tot de begraafplaats aan uw rechterhand (O)
 • terug naar kerk en ra, over de Giessen (P) en op kruispunt la (Buitendams) ri 78
 • bij 78 rechtdoor ri 2 en blijf Buitendam volgen tot rotonde. Buitendam was vroeger de oude dijk die direct aan de rivier lag.
 • Op rotonde ra en bij 50 la over A15 heen de Rivierdijk op ri 79
 • Kruising (PC Hooftlaan/Kerkbuurt) la (langs de waterbushalte – Oosterburgstraat) en voor rivier rechts met bocht mee (Adriaan Volkersingel)
 • Voor restaurant Bellevue ra en weg vervolgen ri station  (Q)

*Bent u met de waterbus gekomen, route volgen naar station en vanaf daar naar de begraafplaats aan de Thorbeckelaan en haven.