FEHAC - Federatie Historische Automobiel- en Motor Clubs

FEHAC Secretariaat                   085 - 303 46 51            

www.fehac.nl        

 

Contact:

secretariaat@fehac.nl

www.fehac.nl

Over FEHAC:

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs is de door de overheid erkende gesprekspartner op gebied van alle klassieke voertuigen. Op initiatief van de FEHAC is mobiel erfgoed opgenomen in de Erfgoedwet 2016. Klassieke voertuigen hebben daarmee een beschermde status gekregen. De FEHAC is ook deelnemer in de Mobiliteitsalliantie, die opgericht is om de mobiliteit in ons land te blijven waarborgen. De FEHAC werkt nauw samen met Ministeries en Rijksdiensten, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Met laatstgenoemde wordt o.a. gewerkt aan de Culturele Atlas Mobiel Erfgoed en het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Voorts behartigt de FEHAC de belangen van bezitters van klassieke voertuigen voor wat betreft behoud in de oorspronkelijke uitvoering en de mogelijkheid daarmee te kunnen blijven rijden. De FEHAC is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).