BB - Stichting Baet en Borgh

 

Contact

De Tuut 1 
6629 AA Appeltern 
Tel.: (024) 641 41 00 
Fax: 084 220 08 33 

baetenborgh@hetnet.nl
Stoomgemaal De Tuut in Appeltern : www.de-tuut.nl 

De Monumentenstichting Baet en Borgh heeft ten doel het restaureren, onderhouden en exploiteren van de cultuurmonumenten welke haar eigendom zijn, danwel haar in beheer zijn gegeven.

De stichting is opgericht op 2 februari 1983.

Op dit moment heeft Baet en Borgh de volgende monumenten in eigendom of beheer:

Stoomgemaal De Tuut te Appeltern

Het torentje van den Blanckenburgh te Beuningen

De ruïne van St. Walrick te Overasselt

Het dijkmagazijn te Appeltern.

De stichting is gevestigd te: De Tuut 1, 6629AA, Appeltern. 0487 541156 info@de-tuut.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 H. Keereweer voorzitter

 G.F. van Oers  secretaris

 J. Jagtenberg  penningmeester

 J.H. Reijnen  bestuurslid

 D. Hoekstra  bestuurslid

Stoomgemaal de Tuut wordt gerestaureerd sinds 1990. Het gemaal werd in 1916 gebouwd met twee stoommachines en werd in 1969 buiten bedrijf gesteld.