WIEL - Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg

 

Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) onderzoekt, inventariseert en documenteert het industrieel erfgoed in de provincie Limburg. In eerste instantie richt WIEL zich op het erfgoed dat nog niet of nauwelijks wordt bestudeerd en dat door afbraak of herbestemming bedreigd wordt. Het gaat hierbij om erfgoed dat nog niet door gemeentelijke monumentenzorg wordt beschermd. De resultaten van het onderzoek worden in een reeks gepubliceerd; tot nog toe zijn hierin verschenen ‘Stroop - Stroopstoken in Limburg, van ambacht tot fabriek’ en 'Zuivel - Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg' en ‘Stenen en Pannen – Geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg’.

werkgroep

De leden van de werkgroep zijn allen min of meer deskundig op het terrein van wetenschappelijk onderzoek of ingevoerd in een van de onderwerpen; per gebied wordt zo nodig de hulp ingeroepen van een andere deskundige als auteur of tijdelijk lid van de werkgroep. De werkzaamheden worden gecoördineerd vanuit het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. Het Huis is plaats van samenkomst en verleent tevens secretariële en financiële ondersteuning.

Op dit moment maken de volgende personen deel uit van WIEL:

• Prof. dr. E. Homburg (voorzitter), Universiteit Maastricht.

• A.F. Henrar (secretaris), Lid Molenstichting en VVIA Limburg (B).

• R. Braad (penningmeester), ex-stadshistoricus Heerlen.

• Drs. M. Dings, historicus, Tegelen.

• Dr. S. Langeweg, Museumplein Limburg, Kerkrade.

• Drs. drs. J. Lemmens, teamleider Erfgoedcluster Weert, gemeentearchivaris Weert.

• Drs. J.H.H. Peeters, voorzitter Kring Venlo KLGOG.

• Dr. W. Rutten, adj. dir. Sociaal Historisch Centrum.

 

Secretariaat WIEL:

Postbus 203 6040 AE Roermond

Telefoon 0475 399 299

 Fax 0475 399 298

Bezoekadres:

 Steegstraat 5

 6041 EA Roermond

 Mailadres:  info@hklimburg.nl

Het Huis is plaats van samenkomst en verleent tevens secretariële en financiële ondersteuning.

Graag aanpassen in: Het Huis is plaats van samenkomst en verleent ondersteuning.

 

Publicaties

 

Zuivel

Op 17 maart 2012 werd in de voormalige Stoomzuivelfabriek Sint-Barbara in Eckelrade het 96 pagina’s dikke boek ‘Zuivel - Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg’ gepresenteerd. Dit bevat de resultaten van het onderzoek dat Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg heeft gedaan naar de zuivelindustrie in Limburg.

Langeweg, Serge: Zuivel - Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg.

Dit is de tweede publicatie van WIEL en bevat de resultaten van het onderzoek dat de werkgroep heeft gedaan naar de zuivelindustrie in Limburg. In de eerste helft van de vorige eeuw bezat bijna elk Limburgs dorp voor de bereiding van boter en andere melkproducten nog een handkrachtfabriekje, vaak ‘De Fuus’ genoemd, verwijzend naar de centraal geplaatste centrifuge. Deze honderden fabriekjes gingen later op in grotere coöperatieve zuivelfabrieken. Van alle oude zuivelfabrieken zijn uiteindelijk 25 gebouwen bewaard gebleven. Zij kregen een andere bestemming, zoals garage, stalling of woonhuis. Het boek van WIEL geeft behalve een historisch overzicht van de zuivelindustrie, de mechanisering en bedrijfsconcentraties, ook een inventarisatie en beeldrijke documentatie van plaatselijke zuivelfabrieken en wat daarvan als erfgoed in Limburg bewaard is gebleven.

Het in 2012 uitgegeven boek is gebaseerd op een omvangrijke studie van de oud-directeur van het Sociaal Historisch Centrum Limburg, dr. R. Philips. Van deze studie is door dr. S. Langeweg, lid van de werkgroep, een goede samenvatting gemaakt.

 

Langeweg, Serge: Stroop; stroopstokerijen in Limburg

Eerste publicatie van WIEL. Bevat de resultaten van het onderzoek dat de werkgroep heeft gedaan naar de geschiedenis van het stroopstoken in Limburg. Het stoken van stroop is een eeuwenoud ambacht dat vooral in fruitstreken, zoals Zuid-Limburg, wijd  verbreid was. Van het Limburgse stroopstokersverleden is echter niet veel onroerend erfgoed bewaard gebleven. Auteur Serge Langeweg geeft in het in 2003 uitgegeven boek ‘Stroop’ een historisch overzicht van het stroopstoken aan huis, loonstroopstokers, stroopfabrieken en stroopbedrijven in heel Limburg.
 

Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg
ISBN: 71583 07 4

Op 18 mei 2017 verscheen het boek Stenen en pannen: Geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg, een rijk geïllustreerd boek geschreven door Marcel Dings, een kenner bij uitstek van de historie en tegenwoordige staat van die industrietak.

De fabricage van stenen, dakpannen en gresbuizen is voor Limburg al lang een belangrijke bedrijfstak. Dat geldt zeker voor het ‘kerngebied’ tussen Venlo en Roermond. Tegelen was daarbij de allerbelangrijkste locatie, met enkele grote pannen- en steenfabrieken.

Vanuit Tegelen breidde de industrietak zich later uit over de meer zuidelijk gelegen plaatsen Belfeld, Reuver en Swalmen.

In dit unieke boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van deze bedrijfstak in de provincie Limburg en aan alle bijzondere overblijfselen die daarvan nog zichtbaar zijn: fabrieksgebouwen, directievilla’s, arbeiderswoningen, spoortunneltjes etc.

Het boek telt 176 pagina’s en bijna 200 foto’s in full colour waaronder de hier afgebeelde exemplaren.