Regiobijeenkomst Digitale Kaart Infrastructuur NO-Nederland, 21 juni

Van Kamper Kogge tot Buurtspoor Haaksbergen

Van Kamper kogge tot buurtspoor Haaksbergen
 
Wat? Uitnodiging regiobijeenkomst Digitale Kaart Historische Infrastructuur Noordoost-Nederland    Waar? In de Stadskazerne te Kampen Wanneer? 21 juni a.s.  Van wie? De Rijksdienst Cultureel voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) Voor wie? Gemeenteambtenaren cultuur, erfgoed en/of ruimtelijke ordening, medewerkers van archieven, historische verenigingen, heemkundekringen en lokale musea, organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en iedereen met belangstelling voor mobiel erfgoed, historische infrastructuur en mobiliteitsgeschiedenis. Waarom? Mobiliteit in Nederland kent een rijke geschiedenis en een brede collectie mobiel erfgoed. Die gaan we 'over het voetlicht' brengen.
 
Elk dorp, iedere stad is een knooppunt van wegen; een begin- en een eindpunt. Samen vormen al die plaatsen een netwerk dat reizigers en thuisblijvers met elkaar verbindt, waarover goederen worden verstuurd en aankomen en contacten worden onderhouden.  Een netwerk van herinneringen, ervaringen en verhalen. Dat verhaal van het komen en gaan door de tijden heen willen we samen met u op de kaart zetten. Letterlijk. Op de Digitale Kaart Historische Infrastructuur, waarin we de geschiedenis van de mobiliteit tot leven brengen. Met de archieven en beeldbanken van heemkundekringen en oudheidkamers, met mobiel erfgoed en andere objecten van musea, behoudsorganisaties en andere clubs, met kaarten en kennis, weetjes en herinneringen. Kortom, met uw medewerking. 
 
Dit jaar (2019) gebruiken we om via een aantal pilots de bruikbaarheid van zo'n atlas te testen. Dat doen we met verschillende organisaties op verschillende plaatsen. Allemaal in Noordoost-Nederland. 
 
Het programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Kampen.  Deelname is gratis, maar aanmelding is wel nodig: info@mobielecollectienederland.nl.
 
Locatie: Stadskazerne; Oudestraat 216-C, 8261 CA Kampen, www.stadsarchiefkampen.nl  Bereikbaarheid: https://www.stadsarchiefkampen.nl/bezoekersinformatie/route-en-parkeren   Informatie: stichting Mobiele Collectie Nederland, p/a Max Popma, adviseur;  06 44 978 730, info@mobielecollectienederland.nl