Vereniging Bedrijf en Historie

 

Contact

Ingrid Elferink
p/a NN-Group
Postbus 225
6710 DA Ede

http://vbh-bedrijfshistorie.nl
info@vbh-bedrijfshistorie.nl

Perscontacten:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton de Graaf, telefoon 06 20880143

 

 

 

De Vereniging Bedrijf en Historie (VBH) is opgericht op 24 december 2010 en heeft haar zetel in Amsterdam.

Het doel van de vereniging is het bijeenbrengen van bedrijven, ondernemingen en instellingen die in het bezit zijn van een bedrijfshistorische collectie, teneinde deze collecties voor het nageslacht te behouden.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het behartigen van de belangen van haar leden;
b. deskundigheidsbevordering (uitwisselen van vakkennis, podium voor debatten en het verzorgen van scholing);
c. het ontwikkelen van beleid voor de preservatie van bedrijfshistorische collecties;
d. het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke;
e. het samenwerken met andere partijen met een soortgelijk doel in zowel Nederland als in het buitenland, mits deze samenwerking niet in strijd is met het doel van de vereniging.

Bestuur
De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit:
Ton de Graaf, bedrijfshistoricus ABN AMRO Kunst & Historie, Almere, voorzitter
Ad Saan, Koninklijke Saan, Diemen, penningmeester
Ingrid Elferink, archivaris Nationale-Nederlanden Bedrijfshistorie, Ede/Den Haag, secretaris
Anne Marie Spaargaren, eigenaar Corporate Antiques, bestuurslid

Bankrekening
Vereniging Bedrijf en Historie, Amsterdam
reknr. NL06 ABNA 05046.82237

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51517434.