STIEL - Stichting Industrieel Erfgoed Leiden

 

 

De Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) houdt zich bezig met het industriële erfgoed van Leiden en omgeving. Het gaat daarbij eigenlijk om alles wat met bedrijf en techniek in het verleden te maken heeft. De activiteiten van STIEL bestaan uit het in kaart brengen, documenteren, onderzoeken en fotograferen van het industrieel erfgoed in Leiden en de regio rond Leiden. Vervolgens worden de verzamelde gegevens naar buiten gebracht in de vorm van publikaties en tentoonstellingen. 

Daarnaast richt STIEL zich op het mogelijke behoud van bedrijfsmonumenten, onder meer door het het selecteren en voordragen voor gemeentelijke, provinciale en rijksmonumentenlijsten Naast donateurs zijn er actieve leden, die veelal werken aan specifieke projecten zoals tentoonstellingen. 

In het vier keer per jaar verschijnende blad STIELZ worden evenementen, die STIEL organiseert, aangekondigd. Ook is daarin nieuws over lopende zaken te vinden en meestal ook één of twee langere artikelen over een speciaal onderwerp (een bedrijf bijvoorbeeld).

U kunt STIEL steunen door donateur te worden (minimaal 15 euro per jaar). 
U krijgt daarvoor het blad STIELZ en kunt meedoen aan alle activiteiten van STIEL. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van STIEL.

 

 

Er wordt samengewerkt met de Ver.Oud Leiden, het Cultureel Platform Leiden, Houtzaagmolen De Heesterboom en de afdeling Monumentenzorg Leiden.

 

 

De foto's tonen de leidse meelfabriek,
een bollenschuur, een trafozuil annex 'peperbus'
en een visserijgebouw in Katwijk.