Stichting Vrienden van het werk van de industrieschilder Herman Heijenbrock

Contact

Bestuursleden:
Aernout Ogilvie (voorzitter), Amsterdam;  Hilde Cammel, Amsterdam; Jos Parlevliet, Zeist; Wim Hamers (penningmeester), Heiloo, Donald Ogilvie, Zeist; Eddi Suman, Alkmaar; Ans Matthijsen-Doets, Heino.

www.heijenbrock.org
heijenbrock@upcmail.nl

 

 

 

De 'Stichting Vrienden van het Werk van de industrieschilder Herman Heijenbrock' is in 1987 opgericht om het werk van deze kunstenaar onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen. Dat gebeurt sindsdien door 
lezingen en exposities te organiseren, publicaties uit te brengen én door Heijenbrocks werk in een centrale catalogus toegankelijk te maken. In het bestuur van de Stichting zitten onder anderen een industrieel, een journalist, een museumconservator en een achterkleinzoon van Heijenbrock.

Wat kan de Stichting voor u doen en wat kunt u doen voor de Stichting? Om met die eerste vraag te beginnen: vrijwel alle publicaties die de afgelopen twintig jaar over Heijenbrock zijn verschenen, kunt u bestellen bij het secretariaat, voor zover 
voorradig. Verder bemiddelt de Stichting bij de organisatie van tentoonstellingen, lezingen en publicaties.

U kunt de Stichting ondersteunen door werken van Herman Heijenbrock aan te melden (liefst met een foto) bij het secretariaat, ter opname in het inventarisatie register van de Stichting.