Stichting Historie der Techniek

Stichting Historie der Techniek

p/a Technische Universiteit Eindhoven

Atlas Building 8.401

Postbus 513

5600 MB  EINDHOVEN

Techniek vormt een cruciaal onderdeel van onze cultuur en geschiedenis. Hoe zou de wereld er uit zien zonder de technische vernieuwingen van de afgelopen twee eeuwen? Waar zouden we zijn zonder elektriciteit, computers, telefoons, auto’s, vliegtuigen en zo meer? Het is verwonderlijk dat we ons over het algemeen nauwelijks realiseren hoezeer techniek is verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. De Stichting Historie der Techniek (SHT) stimuleert techniekgeschiedenis en brengt met historisch onderzoek en publicaties in beeld hoezeer maatschappelijke en technische ontwikkelingsprocessen met elkaar zijn verweven.

 

 

Foundation for the History of Technology

c/o Eindhoven University of Technology

Faculty Industrial Engineering & Innovation Sciences

Atlas Building 8.401

P.O. Box 513

5600 MB  EINDHOVEN

THE NETHERLANDS