SIED - Stichting Industrieel Erfgoed Deventer

 Contact

De SIED is een vrijwilligersorganisatie met een stichtingsbestuur en werk- en projectgroepen. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties.

Bestuur

Voorzitter
Eric Giesbers
voorzitter@sied.nl

Michiel Hartmann, lid

Penningmeester
Harry Hilberink
penningmeester@sied.nl

Secretaris
Piet de Noord
secretaris@sied.nl

Leden
Martin Kleine Schaars
Michiel Hartmann
Theo Tysma
Sam de Visser

Adviseur
Janleo van der Laar

Agendaleden
Patrick Geurtsen is namens de Deventer Kring van Werkgevers agendalid.

Marcel Overbeek is namens de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland agendalid.

Werkgroepen

Werkgroep Geschiedenis
Sam de Visser
geschiedenis@sied.nl

Werkgroep Transformatie 
(gebouwen, machines, producten, kunst, bruggen etc)
Janleo van de Laar 
transformatie@sied.nl

Werkgroep Collectie
Theo Tysma
collectie@sied.nl

Werkgroep Communicatie
Piet de Noord
communicatie@sied.nl

Redactie Nijvertijd 
(halfjaarbulletin)
Ipe de Graaf
nijvertijd@sied.nl

Ondersteuning

Fotografie
Theo de Kreek
tdekreek@kpnmail.nl

Website adviseur
Frank Welgemoed
info@virtuele-fabriek.nl

 

Samenwerkingsverbanden/Vaste samenwerkingsrelaties zijn er met:

  • De Deventer Foto kring (o.m. met de jaarlijkse fototentoonstelling)
  • Historische Musea Deventer (o.m. met de vorming industrieel erfgoedcollectie)
  • Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer (o.m. bij onderzoek en bedrijfsarchivering)

 Website: www.sied.nl