SHIE - Stichting Haags Industrieel Erfgoed

 

 

De Stichting Haags Industrieel Erfgoed

De SHIE is opgericht in 1993 en ruim 20 jaar actief op het gebied van inventarisatie, behoud en herstel van het industrieel erfgoed in de Haagse regio. Dit gebeurt zowel door het laten restaureren van bijzondere objecten, zoals muurreclames en zich in te zetten voor behoud van bedreigd erfgoed en door het uitdragen van kennis over industrieel erfgoed. Op deze manier wil de SHIE de bewustwording voor het industrieel erfgoed stimuleren en de band tussen het economische verleden en het heden versterken.

De studie naar het economische verleden ziet de SHIE ook duidelijk als één van haar belangrijkste taken. Daarbij gaat het om de historie van bedrijven, het ontstaan van producten, de mens in het arbeidsproces en de context van de economische omstandigheden.

Onderzoek en publicaties

Op basis van onderzoek heeft de SHIE diverse publicaties uitgebracht met onderwerpen als de zuivelindustrie, toonaangevende Haagse ondernemers, industriegebied de Binckhorst en over hergebruik van industrieel erfgoed. Ook is een serie wandel- en fietsroutes uitgegeven over verschillende aspecten van industrieel erfgoed. Deze brochures en de boeken zijn te bestellen via deze website. De routes en de meest recente boeken zijn ook via de gespecialiseerde boekhandel en de VVV in de Bibliotheek Spui te koop.

Op deze website is ook een neerslag te vinden van het onderzoek bij de rubriek projecten. Verder biedt het SHIE-kwartaalbulletin Haagvaarder een vaste stroom van resultaten van recent onderzoek en is het een ‘must’ voor iedere industrieel erfgoedliefhebber

De SHIE stelt zich ten doel om de interesse voor het industrieel erfgoed in het gebied van Haaglanden te stimuleren. Daarmee wil zij een breed draagvlak creëren voor het behoud van industrieel erfgoed. De SHIE spoort zowel roerend als onroerend industrieel erfgoed op en verricht onderzoek op het gebied van bedrijfs- en economische geschiedenis.

Door middel van het uitgeven van publicaties, houden van lezingen en het organiseren van tentoonstellingen en excursies wordt de interesse van het brede publiek getrokken. Het kwartaalbulletin Haagvaarder, dat op ruime schaal wordt verspreid, speelt hierbij een belangrijke rol. Hierin worden zowel recente ontwikkelingen en acties, maar ook de resultaten van onderzoek gepubliceerd.