Visafslag Scheveningen aangewezen als rijksmonument

 

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het complex van de Visafslag in Den Haag op de rijksmonumentlijst gezet. Het nieuwe rijksmonument is aangewezen in het kader van het aanwijzingsprogramma voor monumenten uit de Wederopbouwperiode (1940-1965). Ook de gemeente Den Haag heeft hierover onlangs positief geadviseerd.

De Visafslag (1962-1964) in Scheveningen geldt als een essentieel toonbeeld van de cultuurhistorische ontwikkelingen uit de wederopbouwperiode in Nederland. Het is een evidente mijlpaal in de ontwikkeling van de architectuur en ruimte gebonden kunst in Nederland.