Plan voor herbestemming textielfabriek Goor

In 2016 zond de VPRO de serie ‘De IJzeren Eeuw’ uit. Deze serie over de roerige 19e eeuw in Nederland schonk ook aandacht aan het textielverleden van Twente. Deze streek was eind 19e eeuw één van de grootste textiel-industriegebieden van de wereld. In het Twentse stadje Goor wil gemeente Hof van Twente nu meer aandacht voor de lokale textielgeschiedenis. Het plan is om het terrein van de Twentsche Stoomblekerij te transformeren tot plek waar het mooi wonen, werken en recreëren is.

Gemeente Hof van Twente heeft een overeenkomst gesloten om op korte termijn het hele terrein aan te kopen om het verpauperde gebied aan te pakken. “Er staan enkele prachtige panden die de industriële geschiedenis van Goor weergeven. Deze kunnen worden gerestaureerd en hergebruikt voor wonen, werken of recreëren”, zegt wethouder Wim Meulenkamp. Daarnaast wordt er op het terrein ruimte gemaakt voor waterberging en wandelpaden, schrijft Tubantia.