Nederlands IJzermuseum

 

Contact

secretaris : Rob de Redelijkheid (secr. a.i.)  
voorzitter : P. van Toor
Tel. 06-52304164

info@nederlandsijzermuseum.nl
www.nederlandsijzermuseum.nl

 

 

De tentoonstelling 'IJzer in de regio' in de voormalige fabrieken van DRU te Ulft is opgezet door de werkgroep IJzerexpositie van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen i.s.m. de stichting Nederlands IJzermuseum. 

Het mag beschouwd worden als een opstap naar de vestiging van het Nederlands IJzermuseum op dezelfde locatie, waarmee bovengenoemde stichting druk doende is.
Het definitieve museum is nog in oprichting, maar de huidige expositie 'IJzer in de regio' die al zeer de moeite waard is, is wel op bepaalde tijden toegankelijk.  Voor groepen kunnen speciale afspraken gemaakt worden.