Tweejaarlijkse FIEN-industrieel Erfgoedprijs: maatschappelijke steun gezocht

 

De Federatie Industrieel  Erfgoed Nederland (FIEN), waarbij meer dan 60 organisaties zijn aangesloten, gaat vanaf 2021 tweejaarlijks een erfgoedprijs uitreiken onder de naam FIEN Industrieel Erfgoedprijs.

De onderscheiding is een eerbetoon aan initiatieven die hebben geleid tot restauratie en herbestemming. De FIEN-prijs is bedoeld om particuliere activiteiten voor behoud, restauratie en herbestemming op industrieel erfgoedterrein in het zonnetje te zetten en ten voorbeeld stellen voor navolging.

Al ruim 35 jaar is de initiatiefnemer, FIEN, in Nederland de verbindende, overkoepelende organisatie voor industrieel erfgoed. De bij de federatie aangesloten verenigingen en stichtingen draaien goeddeels op vrijwilligers. Ze zijn o.a. actief voor behoud en bescherming van watertorens, sluizen en gemalen, oude fabrieksgebouwen, vuurtorens, molens, bruggen, bollenschuren, fabrieksschoorstenen, boortorens, stationsgebouwen, historische kranen, muurreclames en roerend erfgoed (als stoomtreinen, trams en smalspoor). Ook varend erfgoed behoort tot de activiteiten. 

Kentering en erkenning

Er was een tijd dat sloop van industrieel erfgoed min of meer vanzelfsprekend was. Oude, niet langer bruikbare industriële panden waren van geen waarde, hadden hun tijd gehad. In dat opzicht verschilde het industriële landschap, dat op de schop ging voor vernieuwing en inpassing van moderne technieken, niet van de tijdgeest die stond voor verkeersdoorbraken, grachtendempingen en afbraak van historische gebouwen in stad en dorp. Sinds de jaren zeventig is dat tij gekeerd. Veel belangwekkende industriële overblijfselen of  onderdelen daarvan genieten tegenwoordig na restauratie een nieuwe maatschappelijke bestemming.

FIEN vindt het de hoogste tijd aan deze hoopgevende ontwikkelingen meer aandacht te geven. Ze ziet de tweejaarlijkse erfgoedprijs als een beloning voor de gezamenlijke inzet en daadkracht van velen én als een aanmoediging voor de toekomst. Een Raad van Advies,  jury en secretariaat staan de initiatiefnemer terzijde. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Stichting Nederland Monumentenland dragen het initiatief een warm hart toe. Het ligt in de bedoeling de FIEN Industrieel Erfgoedprijs voor het eerst uit te reiken in 2021. De inzendtermijn sluit op 31 december 2020.

 

FIEN zoekt partners die willen bijdragen aan het behoud van industrieel erfgoed

De aanmeldingen voor  deze prijs zien we graag tegemoet.

Mogen wij op uw hulp rekenen? Dank u wel! 

 

Contactpersoon is  Jan Reijnen, oud-voorzitter van FIEN en nog steeds adviseur. Zijn adres:  Meerstraat 2, 6655 AS Puiflijk. Mail: Reijnenjh@gMail.com. Tel.: 06 38093763.

 

Mbt voorwaarden en reglement: http://www.industrieel-erfgoed.nl/nieuws/fien-industrieel-erfgoed-prijs