WIEZ - Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland

Contact

Coördinator de heer B. Dees
Postbus 49
4330 AA Middelburg

tel. 0118- 670870 

info@scez.nl 
www.industrieelerfgoedzeeland.nl

 

Vlissingen: timmerfabriek scheepswerf 'de Schelde'