WIEL - Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg

Contact

Secretariaat WIEL
Postbus 2036040 AE Roermond
Telefoon 0475 399 299
Fax 0475 399 298

Bezoekadres
Kapellerlaan 36
6041 JC Roermond

info@hklimburg.nl

 

Roermond, detail voormalige meelfabriek BACO

 

De stichting WIEL onderzoekt, inventariseert en documenteert het industrieel erfgoed in de provincie Limburg en publiceert de resultaten ervan in een reeks. De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers en vertegenwoordigers van enkele provinciale instellingen (Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht, Continium Discovery Center Kerkrade) en de Universiteit Maastricht.

In eerste instantie richt de werkgroep zich op gebieden van het industrieel erfgoed, die nog niet of nauwelijks zijn bestudeerd en die om de een of andere reden bedreigd worden door afbraak of herbestemming.

 

Werkgroep

De leden van de werkgroep zijn allen min of meer deskundig op het terrein van wetenschappelijk onderzoek of ingevoerd in een van de onderwerpen; per gebied wordt zonodig de hulp ingeroepen van ander deskundige als auteur of tijdelijk lid van de werkgroep. De werkzaamheden worden gecoördineerd vanuit het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. Het huis is plaats van samenkomst en verleent tevens secretariële en financiële ondersteuning.

Op dit moment maken onderstaande personen deel uit van WIEL:

 • Prof. Dr. E. Homburg, History - Faculty of Arts and Social Sciences Universiteit Maastricht (voorzitter)
 • A. Henrar, oud-directeur LGOG, Maastricht   (penningmeester/plv secretaris)
 • Dr. W. Rutten,  adj. dir. van het Sociaal Historisch Centrum
 • Dr. S. Langeweg, Continium Discovery Center Kerkrade
 • J. Dehing, restauratie-atelier BAT, Sittard
 • R. Braad, Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, Heerlen
 • W.A.A. Mes, oud-archivaris Sociaal Historisch Centrum, Maastricht
 • Drs. C. Pullens,  Maastricht 

 

Publicatie

Bij de start van de activiteiten van WIEL in 2003 zijn vier onderwerpen vastgesteld:

 1. Stroopstoken in Limburg (gepubliceerd in november 2003)
 2. De productie van zuivel (gepubliceerd in maart 2012)
 3. Grenzen en grensgebouwen
 4. IJzer en keramiek

Om de resultaten van het onderzoek op een aantrekkelijke wijze onder de aandacht te brengen is gekozen voor een goede en leesbare tekst, veel illustraties en een professionele vormgeving. De boeken zijn zodanig te hanteren, dat zij zowel als catalogus bij een tentoonstelling kunnen dienen of geschikt zijn als bronnenmateriaal voor het samenstellen van lesbrieven of ander educatief materiaal. 

 

Verkoopaanbieding: Publicatievoordeel van WIEL

U kunt nu profiteren van een eenmalig aanbod om de thans nog voorradige publicaties van beide stichtingen tegen een
sterk gereduceerde prijs aan te schaffen. Dit aanbod betreft drie rijk geïllustreerde publicaties die nu slechts  € 29  kosten in plaats van het totaalbedrag van € 52.  De aanbieding heeft betrekking op drie boeken over het industrieel erfgoed van de Sphinxfabrieken, het Bosscherveld en de Limburgse Stroopfabrieken. Deze werken kunt u nu verwerven voor bijna de helft van de normale prijs:

 • Het Sphinxterrein, Maastricht 2000. auteurs: Sascha Kruisinga en Serge Langeweg. 96 pp. in kleur geïllustreerd. Inventarisatie van de gebouwen en installaties van de glas- en aardewerkfabrieken van Petrus Regout en de Koninklijke Sphinx aan de Boschstraat te Maastricht. (verkoopprijs € 16)
 • Bosscherveld en Belvédère. Maastricht 2003: auteurs: Arjen van Rooy, Wim Mes en Servé Minis. 152 pp. geïllustreerd in kleur. Deze inventarisatie geeft een volledig overzicht van de fabrieken en werkplaatsen op een van de oudste industrieterreinen van Nederland. (verkoopprijs € 18).
 • STROOP.  Stroopstokerijen in Limburg. Maastricht, 2003. Auteur: Serge Langeweg. 72 pp. met illustraties in kleur en zwart-wit. (verkoopprijs : € 18)

Het voordeelaanbod van € 29 voor deze drie boeken geldt uitsluitend voor de gecombineerde afname en het kan alleen aangeboden worden zolang de voorraad strekt. Vanwege de beperkte voorraad kan slechts één set per persoon besteld worden.De verkoop van de boeken geschiedt via het Huis voor de Kunsten Limburg, www.hklimburg.nl

Contactpersoon is Drs. Marianne van der Elsen

Men kan dat telefonisch doen (0475-399 299) of via e-mail (info@hklimburg.nl)