Karianne Vandenbroucke: Mag dit weg; methodiek voor herbestemming

Karinanne Vandenbroucke: Mag dit weg ; Methodiek voor herbestemming.  Rotterdam, Nai010 Uitgevers, 2020. 126 blz, ISBN 978-9462085572. prijs: € 29,95


Herbestemming van erfgoed is niet langer voorbehouden aan restauratiespecialisten, maar behoort tegenwoordig tot de dagelijkse praktijk van menig architectenbureau. Waar het in die praktijk aan ontbreekt, is een werkbare methodiek. Hoe breng je de vakinhoudelijke invalshoek (cultuur- en bouwhistorie) en de operationele aanpak (bouwprogramma en gebiedsontwikkeling) samen? Hoe zorg je dat de kernkwaliteiten van een pand en de beoogde functie elkaar aanvullen en versterken – en knelpunten intelligent worden opgelost? Karianne Vandenbroucke werkt sinds 2016 als erfgoedspecialist bij Rijnboutt. Wat begon als het aanreiken van ontbrekende kennis, mondde uit in een persoonlijke zoektocht om haar wetenschappelijke oriëntatie en jarenlange ervaring in traditionele restauratieprocessen aan te laten sluiten op de pragmatiek en het tempo van een commerciële bouwpraktijk. De methodiek voor herbestemmen van erfgoed die in dit boek beschreven wordt, is ontwikkeld in een dialoog tussen de auteur en haar collega’s. Aan de hand van drie casussen (herbestemming Citroengarage, Amsterdam; Hoofdpostkantoor, Neude, Utrecht; Hoofdkantoor van De Telegraaf, Amsterdam )wordt het belang van de relatie tussen erfgoed en de directe omgeving geïllustreerd. Een praktische en goed hanteerbare handleiding voor iedereen, die beroepsmatig zich bezig houdt met herbestemming van monumentale gebouwen.