Bericht

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

Heren van de Stoom: De Willinks en Winterswijk

Image

Een boek dat volgens de inleiding een combinatie is van een familiegeschiedenis, bedrijfsgeschiedenis en een sociale geschiedenis van Winterswijk en de textielindustrie. Het laat zien dat eind 18e eeuw ook hier de opkomst plaats vond van kooplieden die textiel kochten van huiswevers, hetgeen uiteindelijk in de 19e eeuw werd omgezet in de stichting van een textielfabriek. De opkomst van de stoomkracht in combinatie met voldoende werkkrachten op het platteland, de lage lonen etc. maakte het al snel aantrekkelijk om de textielnijverheid in deze streek verder te ontwikkelen. De familie Willink speelde een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van de industrialisatie in Oost-Gelderland. In de tweede helft van de 19e eeuw was Jan Willink de drijvende kracht achter de oprichting van de Nederlands-Westfaalse Spoorwegmaatschappij. Immers per spoor kon op goedkope wijze kolen uit het Ruhrgebied worden gehaald, en de eindprodukten uit de textielfabrieken konden per spoor naar het westen worden vervoerd.

Het boek geeft een goed inzicht in de familieverhoudingen, het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de contacten met textielfamilies in het aangrenzende Twente. Door deze verwevenheden leest het boek niet zo vlot, men moet steeds de familielijnen goed voor ogen houden. Daarnaast was er in Winterswijk ook nog sprake van twee verschillende textielfabrieken, die beide eigendom waren van de familie Willink waren. Hier komt wel duidleijk naar voren dat de ene generatie fabrikanten niet de andere is en dat de specifieke ondernemerskwaliteiten niet automatisch overgingen op een volgende generatie. In het laatste hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de bedrijfsgeschiedenis vanaf 1945 tot de sluiting van de textielfabrieken in de jaren tachtig. Thans herinneren in Winterswijk nog  slechts een aantal straatnamen, het gerenoveerde complex van de Tricotfabriek en de ooit door Willink geinitieerde spoorwegen aan het ''Willink-tijdperk''.  Deze uitgave is een fascinerend boek voor geinteresseerden in de textielgeschiedenis van Winterswijk en de sociaal-economische geschiedenis van de Achterhoek.

Bastiaan Willink: Heren van de stoom: de Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders Industrieel Patriciaat, 1680-1980. Zutphen, Walburg Pers, 2006. ISBN 905730 444 9. Prijs: €  29,50.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn