Proivinciale subsidie voor restauratie zuivelfabriek Bunschoten

De provincie Utrecht investeert bijna 4 miljoen euro uit het fonds Erfgoedparels in de restauratie van 14 rijksmonumenten. Zo worden onder andere het Tivolicomplex aan de Oudegracht in Utrecht en de Eemlandiafabriek in Bunschoten gerestaureerd. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat deze monumenten goed toegankelijk blijven voor het publiek en draagt daarom bij aan onderhoud en restauratie.

Het geld uit het fonds erfgoedparels wordt gebruikt om een aantal markante monumenten te restaureren. Dit jaar gaat het om 14 gehonoreerde projecten: 8 historische buitenplaatsen, 1 orgel, 1 molen, 1 voormalige fabriek, 1 parkaanleg, 1 voormalig klooster/weeshuis/poptempel en 1 boerderij. 

In Bunschoten was van 1928 tot 1963 zuivelfabriek Eemlandia in bedrijf. Als gevolg van een reorganisatie is in 1963 de vestiging in Bunschoten gesloten. Het gebouw staat al geruime tijd leeg. Eemlandia is als gebouwencomplex de laatst overgebleven complete historische melkfabriek in de provincie Utrecht. De herontwikkeling van de melkfabriek betreft een deel commerciële ruimten en een deel woningen.