Molenaar's kindermeel; een geschiedenis van het familiebedrijf P.Molenaar

Molenaar’s Kindermeel, ook weer een bekende naam in de Nederlandse voedingsmiddelen industrie. Ook ontstaan in de Zaanstreek in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het was de tijd van hoge sterfte cijfers onder zuigelingen en men probeerde mede door nieuwe inzichten in de voeding tegen te gaan. In 1888 werd het bedrijf opgericht door  Piet Molenaar en Gerbrand Swart, deze laatste werd een z.g. stille vennoot. Men begon in  Westzaan in de molen de Duinmeijer. Mede dankzij de goede ervaringen van de plaatselijke huisarts , die een en ander uitdroeg werd het merk  al snel een begrip. Ook de instelling van consultatiebureaus  werkte positief. Sinds 1896 werd er machinaal geproduceerd. Naast produceren werd er ook de nodige aandacht en inventiviteit gestopt in reclame. Dit gebeurde door meer Zaanse firma’s. Men deed ook al vroeg aan kwaliteitscontrole, een typisch punt in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit schepte betrouwbaarheid. De firma groeide door en opende in 1911 een nieuwe fabriek. Het waren jaren van groei en het merk werd een gevestigde naam. In de Tweede Wereldoorlog had men te maken zoals de hele sector met schaarste van de grondstoffen. Na de oorlog deed men noodgedwongen ook een beetje aan diversificatie, zoals puddingpoeder. De Wederopbouw periode is een tijd van “booming business”, immers na 1945 kwam de geboortegolf en dat leverde omzet ! In deze periode werd ook zeer veel aandacht besteed aan reclame en geschenken om de band met de consument te versterken. De veranderende markt, de oprichting van de EEG maakte dat de omstandigheden veranderden, zeker voor kleinere en middelgrote familiebedrijven. In dat kader werd het bedrijf in 1969 verkocht aan de VVM uit Nunspeet (Verenigde Veluwse Melkproducten-fabrieken). Dit was al  voor de oorlog een onderdeel van een groot Zwitsers concern Ursina. De globalisering slaat al snel toe en zo wordt het van 1971-1975 een onderdeel van Nestlé. Andere marktinzichten, dalende verkoopcijfers maken dat het bedrijf in 1975 verkocht wordt aan CCF/Friesche Vlag. Dat duurt tot 1986 en dan wordt het geheel  onderdeel  van Milupa Nederland, een onderdeel van Atalanta . Door  allerhande oorzaken wordt het opgekocht door  in 1995 door Nutricia. Dit concern wordt in 1998 omgedoopt in Numico. Als laatste station wordt het een onderdeel in 2007 van Danone.  Dat brengt dat het merk Molenaar sinds 2009 niet meer als zodanig in de winkel te vinden is. Vooral de jaren na de verkoop geven een bijzonder inzicht van hoe de wereldvoedsel industrie functioneert, Westzaan  lijkt haast wel prehistorie.  De fabriek, een markant object in Westzaan werd in 1978/1979 gesloopt . Helaas was herbestemming iets wat nog niet algemeen gangbaar was. Een informatief boek, niet alleen vanwege de firma maar ook vanwege het grotere geheel. Goed vorm gegeven en rijk geïllustreerd.

Neeltje Bleeker-Swart en Otto Bleker

Molenaar’s Kindermeel; een geschiedenis van het familiebedrijf P. Molenaar & Co te Westzaan

Wormer, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2018. 216 p.; ills.; lit. opgave, reg.

ISBN  978 94 92335 05 0 / Prijs €  22,95

Ook te bestellen  via bestellen@uitgeverijnoordholland.nl