Lezing ''100 jaar informatietechnologie binnen Centric''

 
De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door  ir. Rob van Vliet, met titel:
 “De ontwikkeling van 100 jaar  informatie technologie binnen Centric”
 
> Datum: zaterdag 14 december 2019. 
 
> Plaats: Science Centre van de TU Delft,                   Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft.
 
> Programma: 10.30 uur:  Gebouw open; ontvangst met koffie 11:00 uur:  Voordracht door ir. R. van Vliet (Centric, Enterprise Services & Innovation).  11:45 uur:  Pauze. 12:15 uur:  Vervolg van voordracht / afsluitende discussie. 12:45 uur:  Einde bijeenkomst. Voor het bijwonen van deze voordracht is aanmelden verplicht.
 
De aanmeldingstermijn sluit op zaterdag 7 december 2019. 
Leden van Histechnica dienen zich aan te melden uitsluitend via de vernieuwde Histechnica website:                                                                     http://histechnica.nl
 
Ook belangstellenden die geen lid zijn van Histechnica of van KIVI, zijn welkom. Voor hen geldt een entreeprijs van 5 (vijf) euro, ter plaatse met gepast geld te voldoen. Ook zij dienen zich aan te melden via bovengenoemde vernieuwde Histechnica website.