Heemschut pleit voor behoud scheepswerf Muiden

In Muiden zijn er grote zorgen over de herontwikkeling van de Schoutenwerf in het hart van het monumentale Vechtstadje. Heemschut Noord-Holland heeft bij de gemeente Gooise Meren de monumentenstatus aangevraagd voorde ijzerwerkloods (1908), de timmerwerkplaats (1908) en de draaierij annex bankwerkerij (1922) en vraagt om onderzoek naar verdere cultuurhistorische waarden.

De Schoutenwerf is een dominant onderdeel in het centrum van Muiden. De oude werf vormt een herinnering aan de belangrijke havenfunctie van Muiden. Er wordt al jaren gesproken over herontwikkeling, waarbij recent de plannen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Wie in het centrum van Muiden op de Groote Zeesluis staat en in de richting van het IJmeer kijkt, ziet direct de identiteit van Muiden als havenstad. Wij vragen de gemeente daar met de grootst mogelijke zorg mee om te springen.

In de nieuwbouwplannen die Heemschut heeft mogen zien op de Schoutenwerf wordt daar echter te weinig rekening mee gehouden. Het geldende bestemmingsplan is aangenomen door de gemeenteraad van Muiden in 2010, het dieptepunt van de economische crisis. Dat maakt dat dit bestemmingsplan veel ruimte biedt aan ontwikkeling en ook veel ruimte biedt aan mogelijke vernietiging van historische waarden. Nu we acht jaar later zijn, zijn er genoeg redenen om delen van het bestemmingsplan anders te bekijken.  Heemschut is van mening dat met een bescherming van enkele gebouwen en objecten de identiteit van Schoutenwerf behouden kan blijven.

Heemschut verzoekt om  de ijzerwerkloods (1908), de timmerwerkplaats (1908) en de draaierij annex bankwerkerij (1922) aan te wijzen als gemeentelijk monument, conform de procedure zoals geregeld in de artikel 3 van de Erfgoedverordening Gooise Meren 2016.

Wij vragen (delen van) de hellingbaan (jaren vijftig), de karhellingen (jaren zestig) en de lasloods (1964) waar mogelijk te integreren in de nieuwbouwplannen, als zijnde van cultuurhistorisch belang. Dit kan geregeld worden in aanvullende kaders voor de komende, en verwachte, vergunningprocedure. Verder wil Heemschut verder onderzoek laten verrichten naar de monumentale waarde van de andere gebouwen van de voormalige Schoutenwerf aan de Hellingstraat, te weten: het magazijngebouw (1849), het poortgebouw annex kantoor (1916) en de voormalige directeurswoning (1844).