Heemschut geeft strijd om behoud scheepswerf Muiden op

Heemschut strijdt niet verder om het behoud van de Schoutenwerf in Muiden. Op verzoek van Heemschut is een deel van het industriële complex aangewezen als monument, maar een belangrijk deel ook niet. Daarmee is sloop aanstaande voor grote delen van de oude werf. De commissie Noord-Holland van Heemschut ziet geen mogelijkheden meer om het behoud van dit karakteristieke erfgoed af te dwingen.

De ijzerwerkloods, timmerwerkplaats, draaierij en delen van de hellingbaan op de Schoutenwerf in Muiden worden geen gemeentelijk monument. 

De Schoutenwerf is een dominant onderdeel in het centrum van Muiden. De oude werf vormt een herinnering aan de belangrijke havenfunctie van Muiden. Er wordt al jaren gesproken over herontwikkeling, waarbij recent de plannen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

In de nieuwbouwplannen wordt daar echter te weinig rekening mee gehouden. Het geldende bestemmingsplan is aangenomen door de gemeenteraad van Muiden in 2010, het dieptepunt van de economische crisis. Dat maakt dat dit bestemmingsplan veel ruimte biedt aan ontwikkeling en ook veel ruimte biedt aan mogelijke vernietiging van historische waarden.