40 jaar Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA)


De 'Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie' vzw (VVIA) werd officieel opgericht op 1 mei 1978, en is daarmee de oudste landelijk opererende vereniging voor industrieel en technische erfgoed op het Europese continent. Enkel de Engelse 'Association for Industrial Archaeology' (°1973) is ouder.
                                                                                                                    
Het is opmerkelijk dat VVIA in de loop van haar bestaan nooit structureel gesubsidieerd was en is, maar al haar - vaak vernieuwende - realisaties en initiatieven heeft gerealiseerd met eigen middelen en een leger van toegewijde vrijwilligers. Deze bottom-up benadering, het voortdurend motiveren van vrijwilligers en lokale initiatiefnemers, en zijn onafhankelijke en ongebonden positie, was gedurende vier decennia ongetwijfeld de sterkte waarmee VVIA zich onderscheidde.

In de loop van deze voorbije vier decennia wist VVIA de waarde van het industrieel erfgoed in Vlaanderen ingang te doen vinden en te doen aanvaarden door burgers en overheden. Daarnaast schoof de vereniging als eerste tal van nieuwe thema’s en concepten naar voor, zoals de mogelijkheden van industrieel toerisme, de educatieve waarde van dat erfgoed, herbestemming van fabrieksgebouwen,... VVIA voerde discussie over het historisch belang van nucleair erfgoed, het behoud van fabrieksschoorstenen, bruggen, Petroleum Zuid in Antwerpen, de Oostendse creosoteerwerf, de cokesfabriek van Zeebrugge,... Vandaag staat de vereniging in de frontlijn voor het behoud van de kolenwasserij in Beringen, maar probeert ze in Zwevegem ook de resten van de vroegere bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken te redden.

Een belangrijk kenmerk is de Europese inzet van de vereniging. In de loop der jaren bouwde VVIA een breed Europees netwerk uit om zowel ons Vlaams industrieel verleden in het buitenland bekend te maken, als om ervaringen en ideeën vanuit het buitenland naar de Vlaamse praktijk te vertalen. Er wordt nauw samengewerkt met Nederland en Noord-Frankrijk. Met Nederland zijn er (sedert 1981) de regelmatige samenkomsten (VNODIA's = Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdagen voor Industriële Archeologie) en wordt sedert 2000 het gezamenlijke Vlaams-Nederlandse tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' gepubliceerd). 

Nadere informatie kunt U steeds vragen via <administratie@vvia.be> of telefonisch via 0496.377791
Of bezoek even onze website: www.industrieelerfgoed.be
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw