100 jaar schoorsteen Woudagemaal Lemmer

Stichting Fabriekscchoorstenen (STIF)

Op 21 augustus 1919  is het precies 100 jaar geleden dat de schoorsteen bij het Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer gereed kwam.  Eerst op 7 oktober 1920 werd de schoorsteen  officieel in gebruik genomen bij de opening van het gemaal. Sedert eind augustus 1920 werd er proefgedraaid, waarbij voor het eerst rook uit de schoorsteen kwam.  

Op 7 augustus viert de Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) het (bijna) 100-jarig bestaan van de schoorsteen. Dat geschiedt in samenwerking met UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal. 
 
Indien u voornemens bent de viering van de 100-jarige schoorsteen bij te wonen, wilt u dan zo goed zijn dat te melden aan de secretaris van STIF, dhr. Geert de Weger. Mail adres: g.r.deweger@wxs.nl