Bericht

Buiten Bedrijf - documentatiereeks van bedreigd of al verdwenen industrieel erfgoed

Buiten Bedrijf was een documentatiereeks van bedreigd of al verdwenen industrieel erfgoed.

PIE Buiten Bedrijf deel 1 Tricotfabriek Winterswijk Voorkant

Uit het voorwoord :

"Het doel van deze reeks is aandacht te vestigen op veelal plaatselijk zeer beeldbepalende objecten, waaraan men vaak achteloos voorbijgaat. Te laat realiseert men zich dikwijls dat een dergelijk gebouw ook een onlosmakelijk onderdeel van de lokale of regionale geschiedenis vormt en waar mogelijk een nieuwe bestemming verdient om in de toekomst ook als een ,,levend en werkend" monument te kunnen voortbestaan"

Als tegenhanger van de reeks 'Buiten Bedrijf' werd ook de serie 'In Bedrijf' gestart, maar verder dan 1 uitgave is het helaas niet gekomen.

PIE In Bedrijf deel 1 100 Jaar Dobbelman in Bottendaal Voorkant

Uit het voorwoord :

"Het is de bedoeling dat er in deze serie aandacht geschonken wordt aan bedrijven of bedrijfstakken die nog steeds produceren. Dit om inzicht te geven in de geschiedenis van het bedrijf en produktieproces."

Deze reeksen werden uitgegeven door het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)

In 1992 werd het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht op initiatief van het voormalige ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) om meer aandacht te vragen voor het industrieel erfgoed in Nederland.

Het projectbureau kwam met een ambitieus plan onder de toepasselijke naam 'Druk op de ketel'. Hierin werd aandacht gegeven aan onderzoek naar de verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse industrie en wat daar nog aan roerend en onroerend goed van overgebleven was.
Herbestemming en hergebruik van industrieel erfgoed werd onder de aandacht gebracht en aandacht werd gevraagd voor draagvlakverbreding, educatie en cultuurtoerisme.

PIE initieerde o.a. ''Het jaar  van het industrieel erfgoed'' in 1996.
Dit themajaar was omgeven met veel publiciteit en heeft er toe bijgedragen dat het industrieel erfgoed in Nederland op de monumentenkaart werd gezet.

Het PIE project werd in 1997 succesvol afgesloten en het industrieel erfgoed en herbestemming werden onderdelen van de reguliere taken van de Rijksdienst van de Monumentenzorg, tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Één van de activiteiten van PIE was het inventariseren van het 'Industrieel Erfgoed' van Nederland.
De industriële activiteiten in Nederland werden onderverdeeld in branches, waarna per branche onderzoek gedaan werd en gerapporteerd werd.

Raadpleeg daarvoor Branche-onderzoeken Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE).

De uitgaven van deze series zijn hieronder te raadplegen en/of te downloaden voor eigen gebruik. Let op dat het flinke bestanden zijn.

Copyright van de artikelen en illustraties behoort bij de rechthebbenden. Zie voor een compleet overzicht van betrokkennen de uitgave zelf.
Eindredacteur was C. H. R. T. Weevers.
Alle stukken van de Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed en direct geleerde stichtingen zijn overgegaan naar de Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland.

Blijkbaar is twee maal een deel 4 uitgegeven en geen deel 2.

 Titel  Grootte

 Buiten Bedrijf deel 1, Winterswijk, N .V. TRICOTFABRIEK G.J. WILLINK-WINTERSWIJK

 PIE Buiten Bedrijf deel 1 Tricotfabriek Winterswijk Voorkant

 18Mb

 Buiten Bedrijf deel 3, Benzinestations, HET ESSO-STATION VAN W. M. DUDOK

 PIE Buiten Bedrijf deel 3 Esso Station WM Dudok Voorkant

 24Mb

 Buiten Bedrijf deel 4, Den Haag, STAATSDRUKKERIJ 's-GRAVENHAGE

 PIE Buiten Bedrijf deel 4 Staatsdrukkerij Den Haag Voorkant

 27MB

 Buiten Bedrijf deel 4, Sas van Gent, DE WALZENMOLEN VAN SAS VAN GENT

 PIE Buiten Bedrijf deel 4 Walzenmolen Sas van Gent Voorkant

 21Mb

 Buiten Bedrijf deel 5, Vaassen, IJZERGIETERIJ VULCANUS B.V.

 PIE Buiten Bedrijf deel 5 IJzergieterij Vulcanus Voorkant

 24Mb

 In Bedrijf, Zeep in Nijmegen, 100 JAAR DOBBELMAN IN BOTTENDAAL

 PIE In Bedrijf deel 1 100 Jaar Dobbelman in Bottendaal Voorkant

 22Mb
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn