Bericht

ANBI

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

Deze pagina sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

 

1. Naam organisatie

Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

 

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 007179844
KvK Nummer: 41204051

 

3. Internet adres

www.industrieel-erfgoed.nl

 

4. Contact

Postadres:   Trambrugweg 3
                   5707 XZ  Helmond
Email:        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon:   0492-532783 of 06-34436958

 

5. Doelstelling

Doelstelling: Bevorderen, verspreiden en vastleggen van kennis met betrekking tot Industrieel erfgoed en het constructief meewerken tot behoud en beheer van roerend en onroerend industrieel erfgoed in Nederland.

 

6. Beleidsplan

BELEIDSPLAN FIEN 2015 - 2020, vastgesteld op 30 mei 2015

 

7. Bestuurders

Voornaam
 
Achternaam
Functie
In functie
Erik
Nijhof
voorzitter
28 mei 2016
Giel
van
Hooff
secretaris
28 mei 2016
Kathy
Loeve
penningmeester
1 juli 2015
Leo
Hardus
vicevoorzitter
24 mei 2014
Michiel
Kruidenier
lid
24 mei 2014

 

8. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoedingen voor de verrichte werkzaamheden.

 

9. Activiteiten

De Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland functioneert als overkoepelende organisatie voor lokale, regionale en categorale organisaties op het gebied het industrieel erfgoed in Nederland. En organiseert hiervoor verschillende bijeenkomsten en/of studiedagen per jaar. Bij de stichting zijn ongeveer 60 organisaties op dit gebied aangesloten.

 

10. Jaarrekening/ Jaarverslag

Balans          Financieel verslag   Verslag activiteiten
 
 

Stichting FIEN

       

Balans per 31 december 2016

     

Bedragen in Euro's

     
   

31-dec-16

31-dec-15

ACTIVA

 

Totaal

Totaal

       

VLOTTENDE ACTIVA

     
       

Vorderingen

     

Debiteuren, te ontvangen bijdragen A.O.'s

 

531,72

402,26

Vooruitbetaalde bedragen

 

0,00

0,00

Subsidie BOEi voor Website 2015 +2016

 

1.000,00

 
   

1.531,72

402,26

       

Liquide middelen

     

Bank zakelijke rekening courant

 

310,61

2.845,33

Bank bedrijfs spaarrekening

 

8.091,90

8.049,64

Kas

 

0,00

235,00

   

8.402,51

11.129,97

       

Totaal

 

9.934,23

11.532,23

       

PASSIEF

     
       

Eigen vermogen

     

Stichtingsvermogen

 

9.571,55

11.292,17

Reclassificatie voorzieningen

 

0,00

0,00

Resultaat boekjaar

 

145,18

-1.720,62

   

9.716,73

9.571,55

       

Passiva

     

Crediteuren

 

217,50

1.960,68

Voorzieningen

 

0,00

0,00

   

217,50

1.960,68

       

Totaal

 

9.934,23

11.532,23

       

Dt vs Ct

 

0,00

0,00

       
       
       

Stichting FIEN

     
       

Staat van baten en lasten 2016

     

Bedragen in Euro's

     
   

31-dec-16

31-dec-15

   

Totaal

Totaal

Baten

     

Jaarlijkse bijdrage A.O.'s

 

2200,00

2.200,00

Afschrijving bijdrage A.O'.s ( zie blad 6)

 

-240,00

-240,00

Sponsoring en diversen

 

250,00

250,00

Bijdrage Voorjaars Excursie na vergadering A.O.'s

 

510,00

0,00

Bijdragen excursies en studiedagen

 

1807,60

2.900,00

   

4.527,60

5.110,00

       

Lasten

     

Kosten vergadering A.O.'s

 

316,25

672,93

Voorjaars Excursie na vergadering A.O.'s

 

622,24

 

Kosten excursies en studiedagen

 

2.091,97

3.723,67

Kosten studiedagen derden; bijeenk A.O.'s c.a.

 

0,00

0,00

Algemene bestuurskosten en representatie

 

64,90

0,00

Bestuursvergaderingen

 

128,48

60,85

Reiskosten

 

607,10

573,64

Algemene -en administratieve kosten

 

739,85

801,05

Kosten internet en website, publiciteit

 

216,71

891,91

   

4.787,50

6.724,05

       

Saldo baten en lasten

 

-259,90

-1.614,05

       

Diversen

     

Rente -/- kosten, diversen

 

-151,68

-106,57

Subsidie BOEi voor Website voor het jaar 2015

 

500,00

 

Subsidie BOEi voor Website voor het jaar 2016

 

500,00

 

Extra verlies voorgaand boekjaar

 

-443,24

 
   

405,08

-106,57

       

Resultaat boekjaar

 

145,18

-1.720,62

       
       
                                                 
Balans over 2013   Staat van Baten en Lasten over 2013   Verslag over 2013
Balans over 2014   Staat van Baten en Lasten over 2014   Verslag over 2014
Balans over 2015   Staat van Baten en Lasten over 2015   Verslag over 2015
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn