Bericht

Sloop Harculo-centrale Zwolle vordert

De sloop van de elektrische centrale ''Harculo'' bij Zwolle vordert gestaag. Maandag 12 februari is er weer een gedeelte van Centrale Harculo tegen de vlakte gegaan. Het zogenaamde schakelhuis HC50.  Het schakelgebouw ging klokslag 14:00 omlaag.

Na de oorlog is de centrale bombestendig gebouwd. Er moest voorkomen worden dat door een bombardement de elektriciteitsvoorziening uit zou kunnen vallen. Voor de slopers nu houdt dat in dat er een megasterkte staalconstructie omvergehaald moet worden, en dat er een enorme hoeveelheid aan beton tot granulaat moet worden verwerkt en afgevoerd. Eerst de nog staande constructie, later nog een enorm  betonnen  fundament.  Explosieven worden er bij de sloop niet gebruikt. Alleen de laatste twee overgebleven pijpen zijn op 18 maart 2017 met behulp hiervan gesloopt. Engie, de eigenaar van de centrale ziet er strikt op toe dat de centrale met zo min mogelijk overlast, ook voor het milieu, gesloopt wordt.

Destijds, zo'n 70 jaar geleden was er weinig protest tegen de bouw van de centrale. Omwonenden accepteerden de bouw. Alles voor de wederopbouw. Het enige protest kwam van Erfgoedvereniging Heemschut.  De omvang van de geplande centrale zou het rivierenlandschap ernstig aan tasten. Hoe ideeën kunnen veranderen blijkt uit het feit, dat op 6 maart 2017 de rechter het verzoek om de voormalige energiecentrale Harculo in Zwolle aan te wijzen als tijdelijk gemeentelijk monument, heeft afgewezen. De erfgoedvereniging Bond Heemschut en de stichting het Cuypersgenootschap wilden de verdere sloop van de centrale op de valreep nog tegengaan.

BOEi, eigenaar Engie en de gemeente Zwolle onderzoeken momenteel of het haalbaar is alsnog een gedeelte van de centrale te behouden, waaronder het kantoorgebouw met prachtige wederopbouwkunstwerken uit 1955.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn