Bericht

Zuivelfabriek in Klein-Groningen met sloop bedreigd

 

klein groningen zuivelfabriek

 

In het Friese buurtschap Klein Groningen staat een melkfabriek waar al lang geen melk meer wordt verwerkt. Daar waar andere meer in het oog springende melkfabrieken inmiddels een nieuwe bestemming hebben gekregen, wordt de melkfabriek van Klein Groningen vergeten. Dat is jammer. De melkfabriek ontleent zijn kwaliteit juist vooral aan de plek; de ligging aan de Opsterlandse Compagnonsvaart. Er bestaan plannen om van de vaart een toeristische trekpleister te maken. Je zou verwachten dat deze melkfabriek onderdeel wordt van de toeristische route. In de plannen wordt echter uitgegaan van sloop. Heemschut vindt sloop niet alleen een verlies aan karakteristieke bebouwing, maar ook een gemiste kans om van de toeristische route iets bijzonders te maken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn