Bericht

Puttershoek: stoomgemaal 't Hooft van Benthuizen wordt gesloopt

Puttershoek
 
De laatste dagen van het markante, vroegere stoomgemaal en voormalig poldermuseum ‘t Hooft van Benthuizen in Puttershoek zijn nu definitief aangebroken. Nadat de sloop in oktober 2014 uiteindelijk niet doorging werd maandag 12 januari nu wel een begin gemaakt en viel het in 1870 gebouwde pand ten prooi aan de ‘sloopkogel’.
 Afgelopen najaar stak de huiszwaluwenkolonie, die de voorgevel van ‘t Hooft bewoond nog een stokje voor de toen reeds geplande sloop. De beschermde vogels, die een tiental nesten hebben aan de voorgevel vertrokken pas halverwege de maand september naar zonniger oorden. Er is vele jaren een verhitte strijd gevoerd voor het behoud van het vroegere stoomgemaal en tevens voormalige poldermuseum, maar uiteindelijk bleek dat met name de eigenaar, een projectontwikkelaar voorstander bleef van sloop.

Vooral de Stichting Vrienden van ‘t Hooft, maar ook de Erfgoedkoepel Hoeksche Waard, de Bond Heemschut en deskundigen van de Nederlandse Gemalen Stichting en de Federatie Industrieel Erfgoed hebben in het verleden ervoor gepleit om het opvallende pand overeind te houden.

Met de sloop komt nu een einde aan een strijd die ongeveer negen jaar heeft geduurd. Binnen in ‘t Hooft staan ook nog diverse machines en delen van pompen, die in de laatste jaren dat ‘t Hooft nog dienst deed als poldermuseum waren opgeknapt. Hoe het daarmee verder zal gaan is vooralsnog onduidelijk.

Het vroegere stoomgemaal was genoemd naar de initiatiefnemer en toenmalige dijkgraaf van de polder ‘Het Nieuweland van Puttershoek’, Otto Boudewijn ‘t Hooft van Benthuizen. In de negentiende eeuw was hij één van de meest prominente inwoners van de Hoeksche Waard. In overleg met naburige polderbesturen en waterschappen werd in 1870 voor twee gemalen in één gebouw gekozen, die de problemen met het waterbeheer in meerdere polders tegelijk moesten oplossen. De ontwerper was de bekende civiel ingenieur J. Paul en de kosten voor de bouw bedroegen destijds ruim ƒ109,000,=. Het bijzondere gemaal behoorde volgens deskundigen tot het nationale, waterstaatkundige erfgoed.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn