Bericht

Expositie Ben Wasser: steenfabrieken in olieverf

 

wasser-schilderij

 

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw, de tijd van de wederopbouw, waren de steenfabrieken in het rivierengebied nog volop in bedrijf. Er moest worden geproduceerd en dat vroeg om veel arbeidskracht. Dat bracht in de zestiger jaren de nodige modernisering en produktieverhoging die in de zeventiger jaren tot een grootscheepse sanering leidde. De ene na de andere fabriek doofde de oven. Het tasveld bleef leeg en verlaten achter en de haaghutten of droogschuren zakten steeds verder in elkaar. Alléén de oven hield nog een tijdje stand tot ook die begon af te brokkelen, tenzij er zich een ander bedrijf kwam vestigen dat het hart eruit haalde en de buitenkant in blik sloeg. Maar wat er ook gebeurde: de  schoorsteen bleef vaak recht overeind als een merkpaal in het landschap.

Ben Wasser heeft deze ontwikkeling vanaf de jaren zeventig als kunstenaar mee beleefd. Zo volgde hij al schilderen onder meer de ontmanteling van de Vlietberg in de Ooijpolder en de onttakeling van de vlamoven bij Deest. Het werk van Ben Wasser is nu te bezichtigen tijdens een expositie in het regionaal archief in Nijmegen, in het kader van het Gelders jaar van het industrieel Erfgoed 2015.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn