Bericht

Actueel

Bestemming gezocht voor sheddakencomplex Fa. Bergoss in Oss

 

De gemeente Oss zoekt voor het sheddakencomplex, restant van de voormalige Bergossfabriek in het centrum van Oss, een nieuwe bestemming voor de toekomst. De herbestemming van het sheddakencomplex moet van het complex een hotspot maken. En extra bezoekers naar het centrum van Oss trekken. Om te komen tot de best mogelijke bestemming voor het sheddakencomplex nodigt de gemeente partijen (individueel of in een groep) uit om hun concept hiervoor te presenteren.

In de visie Dynamisch Stadscentrum (2010) staat de wens voor een nieuwe, rechtstreekse verbinding tussen het centrum en het station, via het TBL terrein (huidige sportveld) en het sheddakencomplex. Hierdoor sluiten het Berghkwartier en het sheddakencomplex direct aan op het centrum. Wethouder Gé Wagemakers: ‘Het Berghkwartier is zo goed als af. Alleen de definitieve herbestemming van het sheddakencomplex en de belangrijke extra verbinding met het centrum ontbreken nog. Het verbeteren van deze locatie verhoogt de aantrekkelijkheid van het hele centrum.’
Het sheddakencomplex staat nu meer dan vijftien jaar leeg. Waarom is er niet eerder iets mee gedaan? ‘De afgelopen jaren waren er verschillende initiatieven voor deze locatie, van ideeënfabriek tot ijsbaan. Deze initiatieven waren niet uitvoerbaar door de hoge investeringskosten en hoge huur- en exploitatielasten. Door de huidige bouwkundige- en technische staat van de fabrieksrestanten is het noodzakelijk dat we op korte termijn starten met behoud, herstel en herbestemming. Voorwaarde is wel dat het project goed past binnen het Berghkwartier en bijdraagt aan de kwaliteit van het centrum en de cultuurbeleving van Oss. Ook moet het project verwijzen naar industriële geschiedenis’, aldus projectleider Gé van Tiem.

                  

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn