Bericht

Bij FIEN aangesloten organisaties

SEKI : St. Europese Kunst & IndustrieContactadres :

secretaris :
Willem Pieter Wolting,
Krimkade 27
2251 JV Voorschoten
tel./fax. 31(0)715616168

E-mail :

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website :

 Geen

Toelichting :

DOELSTELLING

SEKI werd opgericht met als doel het verhogen van het bewustzijn van de Europeanen voor hun gemeenschappelijke materiële cultuur. Die cultuur onderscheidt zich van andere door de invloed en verworvenheden van de Europese industrialisatie vanaf het einde van de 18e eeuw. SEKI richt zich vooral op de wijze waarop beldende kunstenaars - met nadruk op schilders - zich van dit belangrijke aspect van de Europese cultuur rekenschap hebben gegeven.
SEKI wil haar doel bereiken door het samenstellen van exposities die weergeven op welke wijze beeldende kunstenaars de ontwikkeling van de Europese industrie vanaf het einde van de 18e eeuw tot en met heden hebben verbeeld.
Daarnaast zal SEKI verwante projekten opzetten over de relatie kunst en cultuur enerzijds en de Europese industrie anderzijds. SEKI werkt daarbij nauw samen met verwante organisaties en instellingen in binnen- en buitenland.

 

MIDDELEN

De financiële middelen van SEKI zullen bestaan uit subsidies, sponsoring en andere bijdragen. SEKI heeft een startsubsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Daarvan zijn een diapresentatie, een brochure, een folder en briefpapier gefinancieerd. Voorts wil SEKI inkomsten verwerven door het copyright van door haar uitgegeven publicaties zoals catalogi van diverse exposities.

 

BESTUUR

De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 1999 als volgt: Voorzitter drs S.P. Huizinga, voorzitter van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland [FIEN] en voorzitter van de ondernemerssociëteit "De Sleutel" te Dordrecht,
Secretaris/penningmeester drs W.P. Wolting, organisatie-adviseur en docent Organisatiekunde, Marketing en Beleid aan de Hogeschool Rotterdam, Lid dr G.C.P. Linssen, adviseur Nederlands Christelijk Werkgeversverbond en lid van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen te Brussel ,
Lid drs P. Nijhof, oud-voorzitter van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland [FIEN] en deskundige op het terrein van de industriële archeologie.


LWV expositie "Bedrijf in Beeld"

Met veel succes heeft SEKI in het voorjaar van 1993 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Limburgse Werkgeversvereninging [LWV] de tentoonstelling "Bedrijf in Beeld" georganiseerd. In het Gouvernement te Maastricht werden 109 kunstwerken uit de collecties van Limburgse bedrijven tentoongesteld. Er is een catalogus en een video verschenen.


Het BZW-project "Kunst van Zaken"

"Kunst van Zaken", is een expositie die de geschiedenis van de industrieel Noord-Brabant en Zeeland en zijn relatie tot de Europese ontwikkeling vanaf de 18e eeuw tot onderwerp heeft. Deze tentoonstelling is in het najaar van 1994 tot begin 1995 in het Nederlands Textielmuseum te Tilburg gehouden t.g.v. het 75-jarig jubileum van de Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging [BZW]. Er is een zeer fraai samengestelde catalogus uitgegeven.

"R. Nijhof, als industrieschilder"

De tentoonstelling " R. Nijhof, als industrieschilder " was te zien in 1996 in het museum Jannink te Enschede en omvatte gouaches, pastels en tekeningen van verdwijnende industrie en bedrijfsmonumenten. Uitgeverij Waanders heeft de catalogus verzorgd.


"Beeld op het Werk", arbeid en industrie in de Nederlandse beeldhouwkunst

Deze foto-tentoonstelling laat beelden zien die variëren van traditionele, figuratieve voorstellingen van vaak verdwenen ambachten en bedrijven tot standbeelden van trotse fabrikanten. Er zijn ook abstracte beelden, soms letterlijk samengesteld uit onderdelen van afgedankte machines te zien. De expositie is in september 1997 tijdens de open monumentendag in Leeuwarden door Pieter van Vollenhoven geopend en zal het hele jaar 1998 door Nederland reizen. Bij Waanders Uitgevers is een boek samengesteld met informatieve teksten en 100 zwart-wit foto's op groot formaat die een representatief overzicht geven van beelden in de openbare ruimte; een tot nu toe vergeten aspect van het industrieel erfgoed. Het project is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Cultuurfonds van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken, Akro Consult te Den Haag en het Prins Bernhard Fonds te A'dam.
Zie ook "Beeld op het werk" op deze site.

NEKI

SEKI is initiatiefnemer geweest voor de oprichting van NEKI het NETWERK EUROPESE KUNST & INDUSTRIE. NEKI wil de relatie tussen Kunst & Industrie in Europa bevorderen door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, exposities en een internationale databank. Het netwerk is in 1993 te Brussel, in 1994 te Tilburg en in 1995 te Wuppertal gehouden. In 1996 was er het symposium "Arbeit und Industrie in der bildenden Kunst" te Dordmund waarvan een verslag in boekvorm is verschenen. De laatste jaren komt NEKI in Den Haag bij elkaar.


TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Voor de komende tijd worden de twee projecten GESCHILDERDE MUURRECLAMES IN NEDERLAND en GLAS-LOOD-RAMEN ontwikkeld. Gelet op de positieve ervaringen met de laatste twee, geheel door SEKI zelf georganiseerde projecten zullen ook deze nieuwe geheel door SEKI worden geregisseerd.

De STICHTING EUROPESE KUNST & INDUSTRIE

werd op 7 december 1989 opgericht (bij de notarissen Krans, Mulder en Meuter te Den Haag, dossiernummer 209.083 KvK te Amsterdam) door de initiatoren Robert Ogilvie en drs. Willem Pieter Wolting.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn