Bericht

Bij FIEN aangesloten organisaties

Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN)

 alt

STICHTING MOBIELE COLLECTIE NEDERLAND (MCN)

alt

 

Wat is de Mobiele Collectie Nederland?

De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is dè organisatie voor museale en
particuliere eigenaren van mobiel erfgoed in ons land en bovendien de
organisatie voor alle belanghebbenden en belangstellenden op dat gebied.

Maar de Mobiele Collectie Nederland is meer: het is óók een verzameling mobiel erfgoed.
Beide begrippen komen samen in missie en visie van de stichting MCN.

Missie en visie

Het belangrijkste doel van MCN is het leveren van een essentiële bijdrage aan de
totstandkoming van een Mobiele Collectie Nederland als een evenwichtig
samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een representatief beeld geeft van
de historische ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland en de
algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt.

De ontwikkeling van de mobiliteit is voor de samenleving van onschatbare
betekenis. Dit geldt voor geen ander land zo sterk als voor Nederland; onze
geschiedenis is er van doortrokken. De Gouden Eeuw is te danken aan het zeilschip,
de Industriële Revolutie is ondenkbaar zonder de stoomlocomotief. En in de 20e
eeuw zorgen auto en vliegtuig voor nieuwe en ongekende vervoersmogelijkheden.
Nederland valt niet te begrijpen zonder de geschiedenis van scheepvaart,
railvervoer, wegverkeer en luchtvaart. Mobiliteit is het fundament onder de
moderne maatschappij.

Collectie historische vervoermiddelen

Mobiliteitsgeschiedenis leeft voort in het mobiel erfgoed, de collectie historische vervoermiddelen die
door particulieren en musea voor het nageslacht behouden wordt. Mobiel erfgoed
getuigt van een indrukwekkende historische ontwikkeling en verdient het om
behouden en gepresenteerd te worden, nu én later. En dát is waar de stichting
MCN zich voor inzet.

Samenwerking

Musea en koepel-organisaties van particuliere eigenaren realiseren zich dat behoud en
presentatie van het mobiel erfgoed op termijn gebaat zijn bij samenwerking. In
het jaar 2000 werd daarom de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN)
opgericht.

Volgens MCN zal de Nederlandse collectie mobiel erfgoed kwalitatief hoogwaardig,
gevarieerd, samenhangend, informatief, goed toegankelijk en ruimtelijk gespreid
moeten zijn. Bovendien zal een zekere duurzaamheid met betrekking tot behoud en
presentatie van de collectie gegarandeerd moeten worden. MCN is ervan overtuigd
dat het in werkende staat behouden en presenteren van een deel van die
collectie onontbeerlijk is.

 

Knelpunten op te lossen

Behoud en presentatie van een duurzame Mobiele Collectie Nederland zijn geen vanzelfsprekende
zaken. Er zijn knelpunten op te lossen. De stichting MCN streeft naar
structurele oplossingen voor die knelpunten vanuit een duidelijke visie op het
belang van dat erfgoed voor de Nederlandse cultuur. Behartiging van de belangen
van eigenaren en beheerders van mobiel erfgoed behoort tot de voornaamste
activiteiten om het doel te bereiken.

Kernactiviteiten

 

De stichting MCN ontwikkelt een aantal kernactiviteiten op de volgende deelterreinen:

•    Nationaal
Register Mobiel Erfgoed: Overzicht van de totale collectie mobiel erfgoed in
ons land en inzicht in de kwaliteit daarvan.

•    Knelpunten:
 Het signaleren van en aandragen van
oplossingen voor knelpunten bij behoud en presentatie van mobiel erfgoed.

•    Draagvlak
: Het ontwikkelen van draagvlak voor behoud en presentatie van mobiel erfgoed.

MCN heeft in de afgelopen jaren een groot aantal activiteiten ontwikkeld, dan wel
deelgenomen aan activiteiten, die passen binnen de doelstellingen van de
stichting.

Meer informatie: www.mobiel-erfgoed.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn