Bericht

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

Branche-onderzoeken Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)

PIE Brancherapport VoorkantIn 1992 werd het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht op initiatief van het ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) om meer aandacht te vragen voor het industrieel erfgoed in Nederland.

Het projectbureau kwam met een ambitieus plan onder de toepasselijke naam 'Druk op de ketel'. Hierin werd aandacht gegeven aan onderzoek naar de verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse industrie en wat daar nog aan roerend en onroerend goed van overgebleven was.
Herbestemming en hergebruik van industrieel erfgoed werd onder de aandacht gebracht en aandacht werd gevraagd voor draagvlakverbreding, educatie en cultuurtoerisme.

PIE initieerde o.a. ''Het jaar  van het industrieel erfgoed'' in 1996.
Dit themajaar was omgeven met veel publiciteit en heeft er toe bijgedragen dat het industrieel erfgoed in Nederland op de monumentenkaart werd gezet.
.
Het PIE project werd in 1997 succesvol afgesloten en het industrieel erfgoed en herbestemming werden onderdelen van de reguliere taken van de Rijksdienst van de Monumentenzorg, tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Één van de activiteiten van PIE was het inventariseren van het 'Industrieel Erfgoed' van Nederland.
De industriële activiteiten in Nederland werden onderverdeeld in branches, waarna per branche onderzoek gedaan werd en gerapporteerd werd.

Welke branches gedefiniëerd werden is te lezen in de Lijst van Branches (PDF, 9Mb)

Ook is er op basis van twee proefstudies een Handboek Branche Onderzoeker opgesteld

De Branchestudies zijn hieronder te raadplegen en/of te downloaden voor eigen gebruik. Let op dat het flinke bestanden zijn.

Copyright van de artikelen en illustraties behoort bij de rechthebbenden. De hoofdauteur wordt in de tabel hieronder genoemd.
Zie voor een compleet overzicht van betrokkennen het Overzicht branche studies PIE. (PDF)
Alle stukken van de Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed en direct geleerde stichtingen zijn overgegaan naar de Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland.

# Titel Auteur Jaar Grootte
1 Compendium bruggen Nederlandse Bruggen Stichting 1994 14Mb
2 Suiker-, suikerwerk-, cacao- en chocolade-industrie Kuiper, P.M. 1994 19Mb
3 Glas- en glasbewerkingsindustrie Veen, B.A. van 1994 17Mb
4 Zuivel- en melkproduktenindustrie Bers, W.M.M. van 1994 9Mb
5 Slachterijen, vleeswarenindustrie en visverwerkingsinrichtingen Brinksma, J.D. 1994 9Mb
6 Bierbrouwerijen Buiter, H. 1994 10Mb
7 Grofkeramische industrie Corten, J.P. 1994 10Mb
8 Watertorens in Nederland : waardebepaling en selectie Veen, H. van der 1994 4Mb
9 Graanbewerkings- en graanproduktenindustrie Dubbelman, Kirsten 1998 9Mb
10 Afvalwaterzuiveringsinrichtingen Groeneveld, N. 1994 13Mb
11 Papierindustrie Damme, M. van 1994 6MB
12 Aardappelmeelindustrie Graaf, J. de 1994 17Mb
13 Handleiding herbestemming van industrieel erfgoed Wassenaar, B. 1994 8Mb
14 Diamantbewerkende industrie Bronsema, D. 1994 10Mb
15 Bruggen als industrieel erfgoed : rapport waardering en selectie Nederlandse Bruggen Stichting 1994 22Mb
16 Kalk- en cementindustrie Wentink, Henk 1995 13Mb
17 Houtverwerkende industrie Müller, Edmée 1995 14Mb
18 Leerindustrie Bruins, Elien 1995 13Mb
19 Roerend mee eens : beleidsadviezen Roerend Industrieel Erfgoed Boer, Hildebrand P.G. de 1995 12Mb
20 Plantaardige olie- en margarine-industrie Schouten, N. 1994 9Mb
21 Grafische industrie Eeken, Doret 1995 10Mb
22 Industrielandschap De Zaan Laan, J. van der 1995 66Mb
23 Het Industrielandschap in de haven van Rotterdam Beunder, S.M. 1995 122Mb
24 Gemalen Götz, H.F. 1995 13Mb
25 Tabaksverwerkende industrie Sloots, Kasper 1996 9Mb
26 Gasproduktie en gasdistributie Waszink, J.H. 1996 35Mb
27 Strokarton industrie Koopman, E.K. 1996 8Mb
28 Vlas- en linnenindustrie Baas, M.C. 1996 8Mb
29 Katoenindustrie Dixhoorn, A. van 1996 7Mb
30 Wolindustrie Meirik, K. 1997 5Mb
31 Wasserijen Bosch, J. van den 1997 7Mb
32 Krachtwerktuigen Heijveld, Wouter 1997 11Mb
33 Basismetaalindustrie Beunder, Steven 1996 26Mb
34 Waterwinning en –distributie Brederveld, Liesbeth 1997 6Mb
35 Distilleerderijen Keiman, R.S.M. 1996 8Mb
36 Koffiebranderijen en Theepakkerijen Dijk, P. van 1999 7Mb
37 Chicoreibranderijen Dam, D. 1999 7Mb
38 Scheepsbouw Kuiper, H.H. 2000 15Mb
39 Intern Transport Beunder, S.M. 1999 9Mb
40 Elektriciteitsvoorziening Overbeeke, Peter van 1996 11Mb
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn